24 saat esasına göre çalışan memur, resmi bayram tatillerinde de mesaiye gelmeli mi?

Danıştay, 24 saat usulüne göre çalışma sistemiyle ilgili önemli bir karar verdi.

24 saat esasına göre çalışan memur, resmi bayram tatillerinde de mesaiye gelmeli mi?
08 Nisan 2016 Cuma 11:20

Mamak Belediyesinde yaşanan olayda, zabıta amiri, 30 Ağustos'ta göreve gitmemiş,

göreve gitmediği için de kendisine, 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin

C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

Açılan davada, idare mahkemesi cezayı onaylamıştır. Danıştay ise, zabıta amirine,

30 Ağustos'ta görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakılması gerektiğini, buna

bakmadan cezayı uygun gören idare mahkemesi kararını bozmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51 inci maddesinin son fıkrasında; Zabıta hizmetlerinin

kesintisiz olarak yürütüleceği, zabıta personelinin çalışma süresi ve

saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve

saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak

şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Açılan davada, Danıştay 12. Dairesi " resmi tatil olan 30 Ağustos 2010

tarihinde davacı hakkında bir görevlendirme olup olmadığı hususu araştırıldıktan

sonra bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak verilen

İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir." demiştir.

Bu karar özellikle, 24 saat esasına göre çalışılan mesleklerde, idarenin, resmi

tatil günleri için ayrıca görevlendirme yapması yönüyle önemlidir.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/4386

K. 2016/218

T. 26.01.2016

İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 16/12/2011 tarihli ve

E:2011/248; K:2011/2138 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Yıldırım

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Mamak Belediye Başkanlığında zabıta amiri olarak görev yapan davacının,

657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında

aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem

nedeniyle mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle tazmini istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının resmi tatil günü kendisine görev verilemeyeceğini

beyan ettiği, mazeret bildirmeden ve izin almadan bir gün görevine gelmeme fiilinin

sübuta erdiği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine

karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen

incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(b) maddesinde "Özürsüz olarak

bir veya iki gün göreve gelmemek" aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil

ve haller arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51 inci maddesinin son fıkrasında; Zabıta hizmetlerinin

kesintisiz olarak yürütüleceği, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerinin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine

bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenleneceği

hüküm altına alınmıştır.

11/04/2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde; " (1) Belediye zabıta

hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan

sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine

bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı

Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü

alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi

ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri

ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine

göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde

düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri

48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda

12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan

dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele

657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada

bir gün ilave izin verilebilir. " kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Mamak Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta

komiseri olarak görev yapan davacının, zabıta noktasında görevli olduğu 30 Ağustos

2010 tarihinde mazeret bildirmeden ve izin almadan hiç göreve gelmediği iddiası

ile açılan disiplin soruşturması sonucunda, fiilinin sübuta erdiği belirtilerek

657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin C/b bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan

kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği

anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından resmi tatil olan 30 Ağustos 2010 tarihinde, çalıştırılmalarına

ilişkin bir programın ilan edilmediği, bu tarihte görev yapacağının kendisine

bildirilmediği beyan edilmekte olup, resmi tatil olan 30 Ağustos 2010 tarihinde

davacı hakkında bir görevlendirme olup olmadığı hususu araştırıldıktan sonra

bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak verilen İdare

Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 26.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.