8 Mayıs 2016 ALES (İlkbahar Dönemi) Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen ALES İlkbahar Dönemi ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez

8 Mayıs 2016 ALES (İlkbahar Dönemi) Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
08 Mayıs 2016 Pazar 13:11

2016 ALES (İlkbahar Dönemi) için başvurular 17-30 Mart 2016 tarihleri arasında yapıldı. 8 Mayıs 2016 tarihinde ise ALES (İlkbahar Dönemi) yapılacak. Sınav saat 09.30'da başlayıp 150 dakika sürecek. Peki 2016 ALES (İlkbahar Dönemi)'te hangi testler uygulanacak ve kaç soru sorulacak? 

DUYURU(28 Nisan 2016)

2016 ALES (İlkbahar Dönemi):Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

8 Mayıs 2016 tarihinde, saat 09.30’da yapılacak olan 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına(2016 ALES- İlkbahar Dönemi); başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

 

Adaylara saygı ile duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 Temel Kurallar

2016 ALES İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2016 ALES İlkbahar Dönemi Başvuru İşlemlerini Yapmak için Tıklayınız

DUYURU(17 Mart 2016)

 2016 ALES İlkbahar Dönemi Başvuruları

2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2016-ALES) İlkbahar Dönemi Sınavı, 8 Mayıs 2016 tarihinde saat 09:30’da 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılacaktır. (Bişkek'te sınav, Türkiye saatiyle 09:30'da başlayacaktır.)

Sınava başvurular, 17-30 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyen adaylar ALES'e girmek zorundadırlar. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar için Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2016-ALES) Başvuru Kılavuzu

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2016

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 27 Eylül - 10 Ekim 2016

SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL

ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 5,00 TL

ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN FOTOĞRAF GÜNCELLEME ÜCRETİ : 10,00 TL

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

 ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

 yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

1.2. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

1.3. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

1.4. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacaktır.

1.5. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

1.6. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarda, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarda istihdam edilenlerin bulundukları kadrolara görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağından, bu kapsamdaki atamalarda ALES’ten

başarılı olmak şartı aranmamaktadır.

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

1.7. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

1.8. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

1.9. Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuçlarını bu kurumlara verebileceklerdir.

1.10. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

1.12. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.13. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.14. Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının geçerliliği bulunmaz.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır. Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 sınava, atandığı salonda girmesi,

 sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

 cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

 

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

3.11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.2016 ALES İlkbahar Dönemi Sınavı için başvurular 17-30 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacak. 2016 ALES İlkbahar Dönemi Sınavı ise 8 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 25 Mayıs 2016 tarihinde açıklanacak. 

2015-ALES Sonbahar Dönemi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Üniversiteler

Lisans Programları

Başvuru Merkezleri Listesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi

Son Güncelleme: 09.03.2016 

Sürüm: 4 

Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi

Başvuru Tarihleri

 Sonuç Açıklama Tarihi **

1. 

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/1) 

23.01.2016 

07.01.2016

11.01.2016

23.01.2016

2.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/2)

13.02.2016 

28.01.2016

01.02.2016

13.02.2016

 3. 

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı 2016-JANA

20.02.2016 

12.01.2016

 21.01.2016 

03.03.2016

4.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/3)

12.03.2016 

25.02.2016

 29.02.2016 

12.03.2016

5.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı2016-YGS

13.03.2016 

06.01.2016

 20.01.2016 

25.03.2016

  6.  

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)2016-YDS İlkbahar Dönemi

27.03.2016 

03.02.2016

 15.02.2016 

14.04.2016

7.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2016-DİB-MBSTS

02.04.2016

28.01.2016

08.02.2016

14.04.2016

8.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı 2016-ALS

03.04.2016 

09.02.2016

 22.02.2016 

14.04.2016

9.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)2016-TUS İlkbahar Dönemi

10.04.2016

17.02.2016

 29.02.2016

28.04.2016

10.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)2016-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi

10.04.2016

17.02.2016

 29.02.2016

28.04.2016

11.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/4)

16.04.2016

31.03.2016

04.04.2016

16.04.2016

12.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı2016-EKPSS

24.04.2016

EKPSS'ye Başvuru:23.02.2016

09.03.2016Kuraya Başvuru:03.05.2016

16.05.2016 

18.05.2016

13.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)2016-İSG 1. Dönem

30.04.2016

15.03.2016

24.03.2016 

18.05.2016

14.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)2016-ALES İlkbahar Dönemi

08.05.2016

15.03.2016

 28.03.2016 

25.05.2016

15.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/5)

14.05.2016

28..04.2016

02.05.2016

14.05.2016

16.

Kamu Personel Seçme Sınavı2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

22.05.2016

17.03.2016

31.03.2016

14.07.2016

17.

Kamu Personel Seçme Sınavı2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

29.05.2016

17.03.2016

31.03.2016

14.07.2016

18.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/6)

11.06.2016

26.05.2016

30.05.2016

11.06.2016

19.

Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler)2016-LYS4

18.06.2016 

01.04.2016

14.04.2016

18.07.2016

20.

Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)2016-LYS1

19.06.2016 

01.04.2016

14.04.2016

18.07.2016

21.

Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri)2016-LYS2

25.06.2016 

01.04.2016

14.04.2016

18.07.2016

22.

Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil)2016-LYS5

25.06.2016 

01.04.2016

14.04.2016

18.07.2016

23.

Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)2016-LYS3

26.06.2016 

01.04.2016

14.04.2016

18.07.2016

24.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/7)

16.07.2016 

23.06.2016

27.06.2016

16.07.2016

25.

Kamu Personel Seçme Sınavı2016-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

24.07.2016 

17.03.2016

31.03.2016

11.08.2016

26.

Dikey Geçiş Sınavı 2016-DGS

31.07.2016 

31.05.2016

13.06.2016

11.08.2016

27.

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı2016-Mühendislik Tamamlama

31.07.2016 

31.05.2016

13.06.2016

11.08.2016

28.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/8)

20.08.2016

04.08.2016

08.08.2016

 20.08.2016

29.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)2016-YDS Sonbahar Dönemi

04.09.2016

29.06.2016

18.07.2016

22.09.2016

30.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/9)

24.09.2016

01.09.2016

05.09.2016

24.09.2016

31.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2016-DUS

25.09.2016

03.08.2016

15.08.2016

13.10.2016

32.

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2016-STS DİŞ HEKİMLİĞİ

25.09.2016

03.08.2016

15.08.2016 

13.10.2016

33.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)2016-TUS Sonbahar Dönemi

25.09.2016

03.08.2016

15.08.2016  

13.10.2016

34.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)2016-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi

25.09.2016

03.08.2016

15.08.2016 

13.10.2016

35.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/10)

15.10.2016

29.09.2016

03.10.2016 

15.10.2016

36.

Kamu Personel Seçme Sınavı2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

22.10.2016

09.08.2016

24.08.2016 

10.11.2016

37.

Kamu Personel Seçme Sınavı2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

23.10.2016

09.08.2016

24.08.2016

10.11.2016

38.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)***

06.11.2016

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:17.03.2016

31.03.2016KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:09.08.2016

24.08.2016DHBT Başvuru:21.09.2016

03.10.2016 

17.11.2016

39.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/11)

12.11.2016

27.10.2016

31.10.2016

12.11.2016

40.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)2016-ALES Sonbahar Dönemi

20.11.2016

27.09.2016

10.10.2016

01.12.2016

41.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)2016-İSG 2. Dönem

 03.12.2016 

11.10.2016

20.10.2016

15.12.2016

42.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/12)

 17.12.2016 

01.12.2016

05.12.2016

17.12.2016

43.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı2016-YDUS

18.12.2016

01.11.2016

10.11.2016

05.01.2017

*  Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. *** Adayların DHBT'ye girmek için başvuru yapmadan önce öğrenim düzeyine uygun olarak KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. DHBT'ye gireceği öğrenim düzeyinde KPSS başvurusunu yapmayan adayların DHBT'ye başvuruları sistem tarafından engellenecektir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.