Çocuk istismarı araştırma komisyonu kurulması yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) son zamanlarda gündemde olan çocuk istismarı ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı bugünkü resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çocuk istismarı araştırma komisyonu kurulması yürürlüğe girdi
29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı resmî gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin karar ve ayrıntıları şu şekilde.

Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 24 Mart 2016 tarihli 61’inci Birleşiminde karar verilmiştir denildi. Anayasa’nın 98. Maddesi gereği Meclis Komisyonu şu şekilde kurulmaktadır ve görevleri şu şekildedir.Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. 29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı resmî gazete için TIKLAYINIZ. (Mymemur)YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması