HSYK, Bylock kullandığı iddia edilen bazı hakimlerin itirazlarını inceledi. İşte kararlar

HSYK, 4 hakimin itiraz gerekçelerini inceleyerek göreve iadelerine karar verdi

HSYK, Bylock kullandığı iddia edilen bazı hakimlerin itirazlarını inceledi. İşte kararlar
01 Ağustos 2017 Salı 13:01

HSYK, 7 hakimin itiraz Dilekçesini görüştü. 4 hakimle ilgili olarak göreve iade

kararı verdi.

Göreve iade kararı verilenler arasında, Bylock'a dair tespitler de yer aldı.

HSYK iki hakim hakkında, Bylock suçlamasının wifi ortak hattından olduğu tespitini

yaptı. Bir Bylock iddiasında ise aynı İP'nin 3 farklı kullanıcıya verilmiş olduğu

ve gerçek suçlunun bir polis memuru olduğu tespitini yaptı. Bir iade kararında

ise tutuklu olan hakimin 10 günlük yasal süre içinde başvuramamasına dair dilekçesini

uygun gördü.Tüm iade kararlarında, dijital tespitlere ilave olarak, sosyal çevre araştırması

yapıldığı ve HTS kayıtlarına bakıldığı görüldü.

İŞTE İADE VE RED KARARLARI VE GEREKÇELERİ

(Karardaki ara başlıklar memurlar.net tarafından verilmiştir.)

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (30603) Atilla HAN ve Cumhuriyet Savcısı

(42113) Oğuzhan SARIHAN hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu karan ile; Cumhuriyet

Savcısı (120724) Ümit KAYRAK ve Hakim (125506) Serkan ÖZGÜNGÖR hakkında

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440

Karar no.lu kararı ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsammda Alman Tedbirlere

İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine

Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA

ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA karar verilmiş ise de;

Hakim (125506) Serkan ÖZGÜNGÖR'ün 17/11/2016,05/12/2016 ve 19/12/2016

tarihli yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar, sosyal çevre araştırması,

soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm delillerin incelenmesi

sonucunda ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar

no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE

İADESİNE,

DOKTOR ADSL ŞİFRESİNİ KIRDI VE BYLOCK KURULU CİHAZIYLA HAKİMİN İNTERNETİNİ

KULLANDI

Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (30603) Atilla HAN adına kayıtlı olan 10452422382600@doping

ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de,

ilgilinin 02/09/2016, 08/09/2016 ve vekilinin 02/09/2016 tarihli yeniden inceleme

talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde, ilgili

ile aynı apartmanda ikamet eden bir doktor tarafından, ADSL hattının

şifresinin kırılması suretiyle ByLock programının kurulu olduğu elektronik cihazla

sisteme giriş yapıldığının tespit edildiği, soruşturmayı yürüten Hakimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişi tarafından ilgiliye gönderilen 30/11/2016

tarih ve (TFS/101130) 11/30-2 sayılı savunma istem yazısı sonrası sunduğu savunmasında

özetle; ByLock adlı şifreli haberleşme programını hiçbir zaman kullanmadığını,

Wifı şifresini herhangi bir kimse ile paylaşmadığını, FETÖ/PDY terör örgütüyle

bağlantılı olan bir kişi tarafından şifresinin bir şekilde ele geçirilerek bilgisi

dışında kullanıldığını, aldığı bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere şifre

kuma işleminin yapılabildiğini, kendi şifresinin de kırılması zor bir şifre

olmadığını ifade ettiği, ilgilinin ByLock programını kullandığına dair dosya

kapsamında her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının

sabit olduğu, ilgili hakkındaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları ve

dijital incelemeler, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan

tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN

KABULÜNE, ilgüi hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun

24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA

KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

HAKİM, ADSL ŞİFRELERİNİ BAZI ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMIŞ

Cumhuriyet Savcısı (42113) Oğuzhan SAR1HAN adına kayıtlı olan 32879434280@ttnet

ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de,

ilgilinin 30/08/2016, 20/09/2016, 20/10/2016, 26/10/2016, 21/11/2016 ve 12/12/2016

tarihli yeniden inceleme talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde,

ilgilinin ADSL şifresini birlikte görev yaptığı bazı arkadaşlarıyla paylaştığı,

söz konusu kişilerden Hakim (165603) Hüseyin ŞEN'in, 01304300857465 IMEI

no.lu ve 0507.072.2246 abone numaralı SİM kartın takılı bulunduğu, ByLock

kurulu cep telefonuna, ilgilinin ADSL şifresini girmek suretiyle kullandığının

tespit edildiği, soruşturmayı yürüten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

müfettişi tarafından ilgiliye gönderilen 30/11/2016 farili ve (TFS/101130) 11/30-4

saydı savunma istem yazısı sonrası sunduğu savunmasının da aynı doğrultuda olduğu,

ilgilinin ByLock programım kullandığına dair dosya kapsammda her türlü şüpheden

uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının sabit olduğu, ilgili hakkındaki

sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları ve dijital incelemeler, soruştunna dosyalarındaki

bilgi ve belgeler ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin

YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek

Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla verilen

MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

BYLOCK İD NUMARASI AYNI ANDA 3 ADSL HATTINA VERİLMİŞCumhuriyet Savcısı (120724) Ümit KAYRAK adına kayıtlı olan ümitkayrak@ttnet

ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise

de, ilgilinin 21/11/2016, 12/12/2016, 14/12/2016, 15/12/2016 ve 30/12/2016

tarihli yeniden inceleme talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde,

ilgili adına tanımlı Uid(kullanıcı-26124) numarasının aynı zamanda komiser

Turgut CANAVAR'a da tanımlı olduğu, bu kullanıcı numarasının irtibatlı

olduğu kişiler arasında hakim-savcı bulunmadığı, arkadaş listesindeki kişilerin

emniyet görevlisi oldukları, söz konusu kullanıcının (26124) bağlantı bilgileri

ByLock veri tabanında sorgulandığında, Gürpmariemniyet@ttnet isimli abone,

ümitkayrak@ttnet isimli abone ve Turgut CANAVAR adına kayıtlı 05052584258 numaralı

GSM abonesi üzerinden bağlantı kurulduğunun ve nihai olarak Komiser Turgut CANAVAR'ın,

ilgilinin ADSL internet hattını kullanarak ByLock kurulu cihazla sisteme giriş

yaptığının tespit edildiği, ilgilinin ByLock programım kullandığına dair dosya

kapsamında her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının

sabit olduğu, ilgili hakkmdaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtlan ve

dijital incelemeler, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan

tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN

KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun

15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA

KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel

Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararı ile 667 sayılı Olağanüstü

Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 6749

sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca MESLEKTE

KALMASININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMASINA karar verilen Hakim

(151332) Ramazan SALUK hakkında, 01/12/2016 ve 05/01/2017 tarihli yeniden

inceleme dilekçeleri, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte

değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel

Kurulu'nun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararı yerinde olduğundan

değiştirilmesine yer olmadığına, ilgilinin yeniden inceleme talebinin esastan

REDDİNE,

KAÇAK OLDUĞUM İÇİN YASAL HAKLARIMI KULLANMADIM MAZERETİ KABUL EDİLMEDİ

3- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih

ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Cumhuriyet

Savcısı (37155) Orhan ARSLAN hakkmdaki meslekten çıkarma karanının ilgiliye,

Resmi Gazetede yayınlanma tarihi olan 25/08/2016 tarihinde tebliğ edilmesine

karşın; ilgilinin 14/02/2017 tarihinde karara yönelik yeniden inceleme talebinde

bulunduğu, ByLock kullanıcısı da olan ilgilinin dilekçesinde, kaçak olduğundan

bahisle yasal haklarını süresi içerisinde kullanamadığını ileri sürdüğü,

ancak ileri sürülen mazeretin hukuken kabul edilebilir nitelikte olmadığı

ve eski hale getirme şartlarının oluşmadığı, ilgilinin yasal süre içerisinde

yeniden inceleme yoluna başvurmadığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal

eden dilekçe içeriği ve kayıtlardan anlaşılmakla, adı geçen yönünden daha önce

kesinleşmiş olan karara vaki yeniden inceleme talebinin REDDİNE,

4- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve

2016/428 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Hakim (137380)

Ümnıügülsüm EKER hakkmdaki meslekten çıkarma karannm Ordu E Tipi Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu olarak bulunan ilgiliye 19/09/2016 tarihinde

tebliğ edildiği, ilgilinin 10 günlük yasal sürenin geçmesinden sonra gönderdiği

06/10/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesine istinaden Hakimler ve

Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/434 Karar no.lu

kararıyla dosyanın esasına girilmeden yeniden inceleme talebinin süre yönünden

reddine karar verihniş ise de, ilgilinin 03/12/2016 ve 10/01/2017 tarihli dilekçelerinde

özetle; kararın tebliğini izleyen ilk görüş gününde ziyaretine gelen kardeşinin,

karara karşı yasal yollara başvuru haklarım kullanmak üzere tebliğ tebellüğ

belgesinin avukatı tarafından istendiğini ve bu belgeyi avukata fax çekmesini

ilettiğini, kendisinin de bu belgeyi ceza infaz kurumu kanalıyla, avukatına

fax yoluyla gönderdiğini, avukatın süresi içerisinde yasal yollara başvurduğunu

düşündüğünü, ceza infaz kurumunda yakınıylan ve vekiliyle haberleşme imkanının

olmadığını, vekilinin yasal yollara başvurmadığını geç öğrendiğini ve

bu aşamadan sonra yazdığı dilekçesinin de yasal süre içerisinde olmaması nedeniyle

reddedildiğini ifade ederek buna ilişkin belgeleri sunması nedeniyle yapılan

değerlendirme neticesinde; ilgilinin, Perşembe Noterliğinin 19/08/2016 tarihli

1989 Yevmiye no.lu vekaletnamesi ile Avukat Ömer Ediz YORAZ'a vekalet verdiği,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428

Karar no.lu meslekten çıkarma kararına ilişkin tebliğ tebellüğ belgesini tutuklu

olarak bulunduğu Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kanalıyla 26/09/2016

tarihinde vekiline fax yoluyla gönderdiği ve ceza infaz kurumuna fax bedeli

olarak 7,00 TL ödemede bulunduğu, ilgili vekilinin, vekalet ilişkisinden

kaynaklı özen yükümlülüğüne ayları hareket ederek süresi içerisinde yasal yollara

başvurmadığı sunulan dilekçe ve belgelerle sabit olmakla, kendisine izafe

edilebilecek bir kusuru olmaksızın yasal süreyi geçiren ilgilinin eski hale

getirme isteminin kabulüne karar verilerek dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi:

Hakim (137380) Ümmügülsüm EKER hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Genel Kurulunun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararı ile 667 sayıh

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin

ve 667 sayılı KHK'nın değiştirerek onay Kanunu olan 6749 sayılı Olağanüstü Hal

Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddelerinin (1) numaralı fikralan uyarınca

MESLEKTE KALMASININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMASINA karar verilmiş

ise de, ilgilinin 06/10/2016, 21/11/2016, 30/11/2016, 03/12/2016 ve 10/01/2017

tarihli yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar, sosyal çevre

araştırması, soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm debilerin

incelenmesi sonucunda, adı geçenin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE,

ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016

tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ

KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

29/03/2017 tarihinde Oy birliğiyle ve Kesin olmak üzere karar verildi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.