İşte 10 Maddede 2016 Torba Yasanın Getirdikleri!

İşte 10 Maddede 2016 Torba Yasanın Getirdikleri!

İşte 10 Maddede 2016 Torba Yasanın Getirdikleri!
Yeni torba yasalar hayatımızda birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Torba yasalarla hangi düzenlemeler yapılacak? Torba yasada neler var? Şu anda meclise gelen iki yeni torba yasa hangi maddeleri içeriyor? İşte tek başlıkta torba yasalarla yapılacak düzenlemeler:

1-65 Yaş aylıkları (2022 Maaşları) Gelir Durumu Değişikliğinden Dolayı Kesilmeyecek

65 yaş aylıklarında hane halkının ortalama geliri değil sadece başvuru yapan kişinin geliri esas alınacak. Böylece hane halkının gelirlerindeki değişiklik sebebiyle 65 yaş aylığı alanların maaşları kesilmeyecek.

2-Trafik Sigortalarında Düzenleme Yapılacak

Trafik sigortalarında düzenleme yapılacak. Teminat içerikleri değiştirilecek ve böylece trafik sigortaları bir nevi ucuzlamış olacak.

3-Kaçak Yapılara Elektirik, Su ve Doğalgaz Verilecek

Kaçak olarak inşa edilen yapılara kentsel dönüşüme uygun olması koşulu ile elektrik, su ve doğalgaz verilebilecek.

4-İşverenlere Yeni Prim Desteği Verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Sosyal Destek alan kişileri işe alan işverenlerin işveren prim hisseleri devlet tarafından karşılanacak. İşkur ile yürütülecek çalışma ile birlikte sosyal destek alan sigortalıları çalıştıran işverenler daha düşük primlerle sigortalı çalıştırmış olacaklar.

5-Şehit ve Gazi Yakınlarına Yardım YapılacakKanunda yapılacak düzenleme ile gazi ve şehit yakınlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ayni ve nakdi yardım yapılması sağlanacak.

6-4/a Kapsamındaki Sigortalıların Yıllık İzin Kullanma Sürelerinde Değişiklik Yapılacak

4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde şu an yer alan düzenlemeye göre işçinin kıdemine göre hak ettiği yıllık izin tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebiliyor. Tasarıda yer alan düzenleme ile bu değiştiriliyor ve yıllık iznin bir bölümü altı günden az olamamak üzere tarafların anlaşması ile beşe bölünebileceği hükmü getiriliyor. Dolayısıyla yıllık iznin işveren tarafından daha çok bölünmesine imkan tanınmış oluyor

7-Sosyal Güvenlik Kurumuna Denetmen ve Denetmen Yardımcısı Alınacak

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev yapan denetmen sayısının 5 bine çıkarılması için 2 bin 610 denetmen kadrosu veriliyor.

8-GSS Borçları Siliniyor

5510 Sayılı Kanunda yapılacak düzenleme ile kişilerin 25 yaş altındaki genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Böylece yaklaşık 5 milyon kişinin gss borcu silinmiş olacak.

9-Çıraklık ve Mesleki Eğitim İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapılacak

Çıraklık, mesleki eğitim, beceri eğitimi ve tamamlayıcı eğitim konusunda önemli düzenlemeler yer alıyor. Mesleki ve teknik eğitim yapan liseler yanında üniversitelerin de bu konularda eğitim vermesinin önü açılıyor. Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor, çıraklığa giriş şartları yeniden düzenleniyor. Mesleki eğitim ve staj kavramları yeniden tanımlanıyor. Mesleki eğitim ve staj eğitiminin nasıl yapılacağı yeniden belirleniyor. Staj ve tamamlayıcı eğitime katılanlara da ücret ödenmesi hükmü getiriliyor. Mesleki ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanlara teknisyen unvanı verilmesi hükme bağlanıyor. Mesleki ve teknik eğitimi okul ve kurumlarında uygulamalı eğitime başlayan öğrencilerin, alan eğitimi alan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamına alınması öngörülüyor. Çıraklık eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmesi hükme bağlanıyor.

10-Yüksek Öğretim Kurumları İle İlgili Düzenleme Yapılacak

İşverenlerin öteden beri yetişmiş eleman bulmakta zorlandıkları yönündeki yakınmaları dikkate alınarak, yapılan bu düzenlemelerle mesleki eğitim ve çıraklık eğitiminin yeni bir yapıya kavuşturulması, etkin ve yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması