Memurların harcırah Kanunundaki konaklama ücreti yeniden düzenlendi

Harcırah Kanunundaki konaklamaya dair 10 gün sınırı AYM tarafından iptal edilince ilgili madde yeniden düzenlendi.

Memurların harcırah Kanunundaki konaklama ücreti yeniden düzenlendi

Daha önce gündeme getirdiğimiz haberimizde, harcırah kanunundaki konaklama

ücretine dair sorunu dile getirmiş ve 33. Maddenin (d) fıkrasındaki 10 gün sınırının

kaldırılmasının önem arz ettiğini  belirtmiştik.

Daha sonra Anayasa Mahkemesi bir başvuru üzerine konuyu gündeme aldı ve 15

Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar ile konaklama ücretindeki  10 gün sınırı iptal edildi.

Karar sonrasında 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde yeni düzenleme yapıldı.

MADDENİN ESKİ HALİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

d) (Ek fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./4.mad) Bu Kanun

hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler

hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri

belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile

sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca

ödenir.

İPTAL SONRASINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME:

"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak

yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı

miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin

ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için

gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin

%40'ı esas alınır."

NOT: Konaklama ücretinin 180 gün ile sınırlanmış olması, Harcırah Kanununun 42. Maddesinin (a) fıkrası gereğidir.

Peki konaklama ücretinde belirleyici olan gündelikler ne kadar ona bakalım.

H-CETVELİ 2016

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

B. Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 45,92 TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 TLc) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,05 TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,24 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,18 TL

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

Konuyu örnekler ile açıklayacak olursak:

Örnek-1)

Derecesi 5-15 arası olan bir memurun, 180 günlük konaklama ücretini hesaplayalım.

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için yevmiye: 34,18 TL'dir.

Görevlendirmenin ilk 10 günü için: 34,18 x 1,5 = 51,27 x 10 = 512,7 TL

Takip eden 80 günü için: 34,18 x 0,5= 17,09 x 80 = 1367,2 TL

Müteakip 90 günü için: 34,18 x 0,4= 13,672 x 90= 1230,48 TL

Toplam: 512,7 + 1367,2 + 1230,48= 3110,38 TL konaklama ücreti alacaktır.

Örnek-2)

Derecesi 1-4 arası olan bir memurun, 180 günlük konaklama ücretini hesaplayalım.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için yevmiye: 35,24 TL'dir.

Görevlendirmenin ilk 10 günü için: 35,24 x 1,5 = 52,86 x 10 = 528,6 TL

Takip eden 80 günü için: 35,24 x 0,5= 17,62 x 80 = 1409,6 TL

Müteakip 90 günü için: 35,24 x 0,4= 14,096 x 90= 1268,64 TL

Toplam: 528,6 + 1409,6 + 1268,64= 3206,84 TL konaklama ücreti alacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı yerindedir ve bir

haksızlık giderilmiştir; ancak yapılan

düzenleme yetersizdir.

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlarda görevlendirmenin ilk 10

günlük kısmında her gün için 51,27 TL

konaklama ücreti verilirken takip eden 80 günlük kısmında her gün için 17,09 TL, müteakip 90 günlük kısmında her

gün için 13,6 TL konaklama ücreti ödenecektir.

Günümüz şartlarında 17 ve 13 TL' ye nerede kalınır sormak lazım...! Bu sebeple ilgili maddenin günümüz şartlarına uygun hala getirilmesi gerekmektedir.

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması