Memurların kravat takma zorunluluğu bu tarihten itibaren kalkıyor!

Devlet memurlarının ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu, yaz kıyafeti uygulaması kapsamında bu yıl 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kalkıyor.

Memurların kravat takma zorunluluğu bu tarihten itibaren kalkıyor!

Yaz kıyafeti uygulaması, 15 Eylül 2016 Perşembe günü mesai başlama saatine kadar devam edecek. Bu uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması, bu yıl 16 Mayıs sabahından -15 Eylül sabahına kadar olan dönemde zorunlu olmayacak. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak. 

KILIK KIYAFET DÜZENLEMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Devlet memurlarının, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarını, ayrıca belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memurlar hakkında UYARMA cezası ve bu durumun tekerrürü halinde ise KINAMA cezası verileceğine hükmetmiştir.

657 sayılı Kanunun söz konusu hükümlerine de dayanılarak çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” ise; kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağına ilişkin usul ve esasları belirlerken, kamu çalışanlarına getirilen kıyafet zorunluluğunu yaz döneminde biraz gevşetiyor.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMASI

Yönetmeliğe göre;

“Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetinmahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir.”

Öte yandan, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan Başbakanlık Genelgeleriyle yaz dönemi kıyafet uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Halen yürürlükte olan 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, yaz kıyafeti uygulaması;  makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde uygulanıyor.

Ancak, yaz dönemi uygulamasına geçildiği gerekçesiyle, önceki yıllarda kılık ve kıyafet Yönetmeliğine aykırı davranışlarına da sıklıkla rastlanabilmekteydi.

BAŞBAKANLIK GENELGESİ(26 Mayıs 2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Başbakanlıktan

Konu: Kılık ve Kıyafet.

GENELGE

2007/14

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kılık ve kıyafeti ile klimaların ayarlanmasına yönelik hususlar 2006/14 sayılı genelge ile belirlenmişti.

Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;

1.Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,

2.Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması, hususlarında gereken tedbirler alınacaktır.

24 Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2006/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.  

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2016, 14:07YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması