OHAL Komisyonunun Gerekçeli Kabul Kararı

OHAL Komisyonunun Gerekçeli Kabul Kararı

Kurum: EGM 679

Aynı ret için sunulan gerekçeli kararlarda olduğu gibi;

I. Başvuru Konusu
II. Ön İnceleme
III. İnceleme
A. Komisyon incelemesine dair usül ve esaslar
B. Başvurucunun Beyanları
C. Başvuruya ilişkin bilgi, belge ve tespitler
IV. Değerlendirme

Başlıklarından oluşmaktadır.
Başvurusu konusu, ön inceleme kısımları matbu ifadeler...

İnceleme kısmında, usül ve esaslar kısmı matbu ifadeler, 

Başvurucunun komisyon başvurusundaki beyanlarının özeti.Başvurucuya ilişkin bilgi, belge ve tespitler konusu detaylı yazılmış.

Kurumu tarafından komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında yazılan hükümlerden bahsedilmiş. EGMde kodlama ile fişlenmiş personelden olduğu BEYAZ-F2 olarak kodlu olduğu, (Farklı hayat görüşünden olan hayatının hiç bir döneminde FETÖ ile bağlantısı olmamış, FETÖ tarafından zararlı görülen örgüte zarar verebileceği düşünülen kişiler seviyesinde kodlandırılmış durumda olduğu,)

Başvurucu hakkında üst amir kanaati olarak, ..... tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde FETÖ/PDY terör örgütüyle kuvvetli irtibat ve iltisakı bulunduğu yönünde görüşlerin belirtildiği.

Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edinilmediği.

Ayrıca, başvurucu hakkında yapılan UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunmadığı.


IV. DEĞERLENDİRME
Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge, olgu ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde;

Başvurucunun, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebi yerinde görülerek 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2018, 15:30YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması