8 Temmuz 2018 tarihli üst düzey kadrolara atama kararları

8 Temmuz 2018 tarihli atama kararı yayımlandı.

8 Temmuz 2018 tarihli üst düzey kadrolara atama kararları

Başbakanlık Müşaviri Abdulrahman ILHAN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ'm yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/345

1. Adli Tıp Kurumu:

- Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ali Ulvi ÇALIK'm,

- Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıktan Üyeliğine Uzm. Dr. Özlem Saniye İÇMELİ'nin,

- Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Serdar ÖZDİL'in,

- Altıncı Adli Tıp ihtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebru YILMAZ'm,atanmaları;

- Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa OKUDAN'jn,

- Birinci Adli Tıp ihtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aydın AYDOSELİ'nin,

- Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık BilimlerT.Üniversiteşi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uyguİasria ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr, Ömer ÇELİK'in,

- Altıncı Adlı Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'Uzman Tabip kadrosunda olup Cerrahpaşa? Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Şenol TURAN'm, ' ...

- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI'nm,

- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim.Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI'nın,

- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Prof,Dr, Fehmi MERCANOĞLU'nun,

görevlendirilmeleri:

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim feflnuiiuntüı' 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 12:20YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması