En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli oldu

En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli oldu

Tüm maaş katsayısı işlemlerinde atıfta bulunulan Başbakanlık müsteşarı ifadesi

"En yüksek Devlet memuru" olarak değişti.

Yeni sistemde, en yüksek Devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

oldu.

İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM

EK MADDE 34- En yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı

ile Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı Başkan Yardımcıları ile daire başkaniarına;

sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlıkdaire başkaniarına mülga mevzuat hükümlerinde kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş

mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde

yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye

göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler

Başkanı ve Başkan yardımcıları ile daire başkanları, emeklilik hakları bakımından

da sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlık

daire başkaniarına denk kabul edilir. İlgili mevzuatta mali ve sosyal hak

ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından Başbakanlık Müsteşarına ve en

yüksek Devlet memuruna yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına

yapılmış sayılır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması