İstinaftan 666 sayılı KHK için önemli karar

İstinaftan 666 sayılı KHK için önemli karar

Bilindiği üzere, 666 sayılı KHK gereğince, özellikle üst kurullar, bazı bakanlıklar

ve bunlara bağlı ilgili kuruluşlarda (TSE,KOSGEB vb.), eşit işe ücret ilkesi

gereğince, tüm kurumlardaki kariyer personelin ücretleri eşitlenmiştir. Ancak

bu eşitlik sağlanırken, 666 sayılı KHK'nın yürürlük tarihinden önce çalışmakta

olan personelin ücret hakları korunmuştur. Bu nedenle de, 666 sayılı KHK'nın

yürürlüğe girdiği tarih öncesi ve sonrası olmak üzere maaşlar farklılaştırılmıştır.

Ayrıca, KHK'da yer alan bazı ibarelerin, KHK'nın çıkmasına imkan sağlayan yetki

kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle bazı davalar açılmış ve bu davalar Anayasa

Mahkemesinde, iptal ile karara bağlanmıştır.Ekonomi Bakanlığında çalışan bir uzman yardımcısı, maaşının 15/01/2012'den

önce göreve başlayanların maaşlarıyla eşitlenmesini istemiş, 3/3/2016 tarihli

talebinin reddi üzerine dava açmıştır. Ankara İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin

2016 tarihli iptal kararına atıfta bulunarak, işlemin iptaline karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ise karar gerekçesinde düzeltme yapmış ve gerekçede Anayasa

Mahkemesinin 2017 tarihli kararına atıfta bulunarak, kararı onamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

Hazine uzmanları, 666'ya göre maaşı ne zamandan itibaren alacak?

Anayasa Mahkemesi uzman maaşındaki merkez kısıtlamasını iptal etti

AYM'nin iptal kararı sonrasında, 375 sayılı KHK'da Kanunla yapılan düzenleme
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması