Makam odaları 100 m²'yi geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamu binalarında standartlarla ilgili rehber yayımladı !

Makam odaları 100 m²'yi geçmeyecek

Bilindiği üzere, 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; kamu hizmet binalarında maliyetlerin düşürülmesi ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Kamu Binaları Standartları Rehberi" yayımlanacağı ifade edilmişti.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Binaları

Standartları Rehberi" kurum web sayfasında yayımlandı

ve ayrıca tüm kurumlara gönderildi.

Hazırlanan rehbere göre, merkez ve taşra teşkilatında kamu çalışanlarının görev yaptığı ofisler ile şube müdürü ve üstü yöneticilerin çalışma alanlarının azami metrekareleri belirlendi.

Rehberde çalışma alanları, "Hareketli Çalışan Alanı", "Masa Başı Çalışan Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) Çalışma Mahali/Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) ile Üst Yönetici arası Çalışma Mahalleri" ve "Üst Yönetici Çalışma Mahali" olmak üzere 5 (beş) farklı kategoriye ayrıldı. KAPAT [X] Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; hareketli çalışan olarak çalışma vaktinin en fazla %25'ini masa başında geçiren kamu çalışanları için 6 m2, çalışma vaktinin en az %75'ini masa başında geçiren çalışanlar için 9 m2, Şube Müdürü (ve muadili) çalışanlar için 12 m2 (hizmetle birlikte temsil görevini ifade eden Müdürler için ilave 12 m2), Şube Müdürü ile Üst Yönetici arasındaki çalışanlar için 12 ila 80 m2, 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre Bakan, Bakan Yardımcısı, Vali, Belediye Başkanı vb. Üst Yönetici olanlar için ise 80 ila 100 m2 standart alanlar olarak belirlendi.

Yavuz Selim KAPLAN

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

AZAMİ KİŞİ BAŞI ALAN

Hareketli Çalışan Alanı

(Çalışma vaktinin en fazla %25'ini masa başında geçiren çalışan

6 m2Masa Başı Çalışan Alanı

(Çalışma vaktinin en az %75'ini masa başında geçiren çalışan)

9 m2

Şube Müdürü (ve muadili) Çalışma Mahali/Alanı

("Hizmet+Temsil" görevini ifa eden Müdür kadroları için +12 m2 ilave edilir.

12 m2

Şube Müdürü (ve muadili) ile Üst Yönetici arası Çalışma Mahalleri I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi göz önünde bulundurularak, kurum içi hiyerarşiye uygun olarak 12 m2 arttırılarak makam odaları büyüklükleri belirlenecektir.

12 ila 80 m2

Üst Yönetici Çalışma Mahali

(5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine uygun üst yönetici tanımına uyan makamlar)

80 ila 100 m2

*İhtiyaç duyulan makamlar için özel çalışma, dinlenme ve ıslak hacim mahaller düzenlenecek olup, bu yardımcı mahallerin toplam büyüklükleri makam çalışma için ayrılmış olanın büyüklüğünün %40'ını geçemez.

**İhtiyaç duyulan makamlar için özel kalem, özel kalem yardımcısı, özel kalem bekleme ve sekretarya mahalleri düzenlenecek olup, bu mahallerin toplam büyüklükleri makam çalışma için ayrılmış olanın büyüklüğünün %40'ını geçemez.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması