MEB, kariyer basamakları kanununu yeniden düzenlemelidir

MEB, yeni bakan döneminde uzman ve başöğretmenlik için yeni bir düzenlemeye gitmelidir

MEB, kariyer basamakları kanununu yeniden düzenlemelidir

Anayasa Mahkemesinin 2004/83 E, 2008/107 K. Sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı ile 30.6.2004 günlü, 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un uzman öğretmenlikte aranan kıdem şartının da içinde bulunduğu bazı madde ve ibareleri iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra (18.03.2010 tarihinde) yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Böylelikle doğan yasal boşluğun Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak doldurulması için yasama organına süre verilmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesinin kararının yürürlüğe girmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, yasama organı tarafından bu hususta herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Ülke genelinde açılan bireysel davaların bir kısmı kazanılarak Danıştay tarafından onaylanmak suretiyle kesinleştiği halde, bu davaların bir kısmı süreç içerisinde Danıştay'ın görüş değişikliğinden dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.

Eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun hukuk devletinde korunması mümkün değildir. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, kariyer basamaklarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi doğrultusunda yeni yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi suretiyle mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir.Bu konuda da artık gerekli adımlar atılmalı, adaletsizlikler ortadan kaldırılmalı

kariyer basamakları kıdeme göre belirlenmelidir. Herhangi bir sınava tabi tutulmadan

10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmen, 20 yılını dolduran öğretmenlere

ise başöğretmen unvanı verilmelidir. Bunun dışında sınavla ya da başka yöntemlerle

verilecek bu unvanlar öğretmenler arasında çalışma barışını bozacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2018, 13:06YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması