MEB savunma yapamadı, 80 öğrenci kararı iptal edildi

MEB savunma yapamadı, 80 öğrenci kararı iptal edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim Sen'in açtığı davada, toplam öğrenci

sayısının 80'in altına düşmesi halinde, Anadolu, fen, güzel sanatlar, sosyal

bilimler ve spor liselerinin kapatılmasını öngören yönetmelik hükmünün yürütmesini

durdurdu

İşte iptali istenen yönetmelik hükmü

"Madde 13 - (1) Kurumlar; a) Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede

harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi,

b) Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının Bakanlıkça veya valilikçemahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

c) Toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda,

imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 40; Anadolu, fen,

güzel sanatlar, sosyal bilimler ve spor liselerinde 80, diğer orta öğretim

kurumlarında 40'ın altına düşmesi

hallerinde kapatılır."

Danıştay kararında imam hatip okulları için 40 olarak belirlenen öğrenci sayısının

liselerde neden 80 olarak belirlendiğine yönelik olarak hukuken kabul edilebilir

bir gerekçe sunulamadığına dikkat çekti

İŞTE DANIŞTAY KARARI
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması