MEB'den ders seçimi yazısı

MEB'den ders seçimi yazısı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında

öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders

seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018

tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları eki açıklamalarda yer almaktadır.

Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına

ihtiyaç duyulmuştur:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli

derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul

yönetimince; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program

içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim

politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli

Eğitim Temel Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel

değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate

alınarak seçmeli dersler belirlenecektir. Seçilecek bu dersler 08 Şubat 2019

Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecektir.

2- Mesleki ve

teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde

yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler

tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya

diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.KAPAT [X]3- Seçmeli

derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar; Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince

öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik

öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli

bilgilendirmeler yapılacaktır.

İşte gelecek yıl okutulacak seçmeli dersler

4- Ders seçimiise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri

doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

5- Derslerin okul

türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği

gibi iş ve işlemler; Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19/02/2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları ve eki

haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

6- Süresi

içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince

belirlenecektir.

7- 9 uncu sınıfa

yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ile seçilen derslerde değişiklik

yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftası

içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10

öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci

sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin

öğretimine devam edilecektir. 9- Öğrenciler bir

alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta

değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin

öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas

alınacaktır.

10- Ders seçim

süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler Ocak 2019

tarihli ve 2736 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan "2019-2020

Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları" konulu 14.01.2019

tarihli ve 76198665-825.03.01-E.937919 sayılı yazı

kapsamında yürütülerek gerekli tedbirler alınacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar

Ahmet KANDEMİR
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması