Memuriyete engel suçlar hangileri?

Devlet memuru olmak ya da memuriyet hakkını kaybetmek konusunda hem suçun niteliği hem de süresi ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Bazı suçlar için

Memuriyete engel suçlar hangileri?

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu nedeniyle hapis cezası almış olanlar; devlet memuru olamaz, memuriyete daha önce girmişlerse de görevlerine son verilir.

Bu suçlardan dolayı verilen hapis cezasının süresinin ne kadar olduğuna ve bu suçların kasten işlenip işlenmediğine bakılmaz. Ayrıca, bu suçlardan dolayı mahkum olanlar, cezaları affedilmiş olsa bile memur olamazlar ve memur kalamazlar.KASTEN SUÇ İŞLEYİP 1 YILDAN UZUN CEZA ALANLARIN DURUMU NE OLUR?

Yukarıda sayılan suçlar dışındaki bir suçu kasten işlediği için 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış olanlar; devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir.

Yukarıda sayılan suçlardan olmaması ve kasten işlenmiş bir suç olmaması kaydıyla, herhangi bir suç nedeniyle verilmiş hapis cezaları, memur olmaya ve memur kalmaya engel olmaz.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması