Okul pansiyonlarında sözleşmeli öğretmen görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler için de, pansiyonlu okuldaki belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi asli görevidir

Okul pansiyonlarında sözleşmeli öğretmen görevlendirilebilir mi?

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; Milli Eğitim Bakanlığına

Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları

Yönetmeliğini "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi"

başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.

"Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen

görevlendirilmesi

39- (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun

bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.

(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan

kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim

birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli

olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim

biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme

yapılmak suretiyle karşılanır.

(3)Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul

müdürünün teklifi ve il veya ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile

görevlendirilir.

(4)Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki

kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi

değerlendirilir.

(5)Bir günde;

a)Özel eğitim okulları pansiyonlarında elli öğrenciye kadar iki, elli bir ve

üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmengörevlendirilmesi esastır.

b)Diğer okul pansiyonlarında yüz öğrenciye kadar iki, yüz bir ve üzeri sayıda

öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi

esastır.

(6)Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları

pansiyonlarda kadın, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları aynı binadaki

pansiyonlarda ise hem erkek hem kadın belletici veya nöbetçi belletici öğretmen

görevlendirilir.

(7)Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler dışında, mali bir yük getirmemek

kaydıyla Bakanlıkla ilgili kurum veya kuruluşlar arasında yapılacak protokol

esaslarına göre, pansiyonlarda danışman veya rehber de görevlendirilebilir."

Bu hükümlere göre belletici ve

nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; pansiyonun

bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından

yürütülmektedir.

Yönetmelik her ne kadar kadrolu

öğretmenler dese de 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Sözleşmeli

öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 20. maddesindeki; " (1) Sözleşmeli öğretmenler, görev

yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için

öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri

gereğince sözleşmeli öğretmenler içinde pansiyonlu okuldaki belletici ve

nöbetçi belletici öğretmenlik görevi asli görevidir.

Ahmet KANDEMİR
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması