Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Sahibinden.com'un 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin

tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda

firmaya 10 milyon TL'lik ceza kesildi.

Rekabet Kurumu sitesinden cezayı böyle duyurdu;

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin vasıta ve emlak satış/kiralama

hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak

suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine

yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve

belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında

yapılan açıklamalar değerlendirilerek,

01.10.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-36/584-285 sayı

ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, vasıta satışhizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine

yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında hakim durumda bulunduğuna oybirliği

ile Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bu pazarlarda

aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu

kötüye kullandığına oyçokluğu ile,

Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti

Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca

2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi

geliri üzerinden,

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye 10.680.425,98TL

idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren

60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar

verilmiştir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması