İhraç Edilenlerle Birlikte Öğretmen Açığının Branşlara Göre Dağılımı