Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarında beden eğitimi görsel sanatlar ve müzik derslerinden

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Konuyla ilgili olarak 81 il valiliğine gönderilen “Tereddüte Düşülen Hususlar” başlıklı ilgi (e) yazıda; “...Ayrıca, bu kurslarda öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerde desteklenmeleri ve geliştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, kurs verilecek derslerin belirlenmesinde öğrenci ve velilerinden gelen talepler ile öğrencilerin desteklenmelerine gerçekten ihtiyaç duyulan derslere öncelik verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda da yetki ve sorumluluk il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır...” şeklinde konuya ilişkin açıklama yapılmıştır.

Bahsi geçen konu ilgi (b) Yönerge’nin üçüncü bölüm 10’uncu maddesinde “Kurs Açılacak Dersler” başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre;

Madde 10- (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kuramlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.

(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir. Hükmü getirilmiştir.Diğer taraftan, ilgi (b) Yönerge”nin 17 ‘nci maddesinin l’inci fıkrasında ise “Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar, gruplar oluşturulabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre;

1- Açılması talep edilen söz konusu kursların ilgi (b) Yönerge’nin 10 ve 17’nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilmesi,

2- Kurslarm amacının öğrencileri bir üst öğrenime hazırlamak olduğu dikkate alınarak ortaokul son sınıf öğrencilerinden güzel sanatlar ve spor liselerine gitmeyi hedefleyen öğrenciler ile ortaöğretim son sınıf öğrencilerinden yetenek sınavı ile öğrenci alan bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrenciler için veli ve öğrenci talepleri doğrultusunda ilçe merkezlerinde belirlenecek bir tek okul veya merkezde, bu tür kursların açılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmiş ve bu konu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yetkisine bırakılmıştır.

Ayrıca, adı geçen alanların yeterli müracaat olması halinde, kişisel gelişim kursları kapsamında halk eğitimi merkezlerinde her zaman açılması mümkündür. Asıl kamu yararının da böylece gerçekleşmiş olacağı değerlendirilmektedir. 

Kamuajans.com

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 11:15YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması