ÖĞRETMEN KADROLARINA, YENİDEN ATAMA KAPSAMINDA KİMLER ATANABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen unvanlı kadrolara atama yapılırken çeşitli usuller kullanılmakta olup bu usuller arasında 'yeniden veya

ÖĞRETMEN KADROLARINA, YENİDEN ATAMA KAPSAMINDA KİMLER ATANABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen unvanlı kadrolara atama yapılırken çeşitli usuller kullanılmakta olup, bu usuller arasında “yeniden veya kurumlararası yeniden atama” usulü de yer almaktadır.

Öğretmen kadrolarına; ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama, millî sporcuların ataması, engellilerin ataması usulüne göre atama yapılmaktadır. Bu yazımızda sadece “yeniden veya kurumlararası yeniden atama” usulünden söz edilecektir.

Yeniden veya kurumlararası yeniden atama yoluyla öğretmen olarak atanacaklarda; KPSS’den belli bir taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranmadığı gibi, bu yolla atananlar aday öğretmenlik dönemine de tabi tutulmamaktadırlar.

Yeniden atama

**Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

**Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.Kurumlararası yeniden atama

**Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanlar, daha önce öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

**Devlet üniversitelerinde görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Kamu görevlilerinin, yeniden atama usulü dışında öğretmenliğe atanması 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış veya yapmakta olanların öğretmen kadrolarına atanmak istemesi durumunda, yukarıda belirtildiği gibi yeniden veya kurumlararası yeniden atanma usulüyle atanmaları mümkün olmakla birlikte, bunların atamaları bazen bu kapsamda değerlendirilmemekte ve ilk atama usulüne göre öğretmenliğe başvuruları kabul edilmektedir.

-Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında öğretmenlik mesleğine girmek için başvuru yapabilmektedirler.

-Aday veya asıl Devlet memuru olarak hâlen görev yapmakta olanlar (MEB veya diğer kamu kurumlarında), Devlet memuru olarak görev yapmakta iken kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlar ile aday öğretmenlik veya aday memurluk döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilmiş olanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında öğretmenlik mesleğine girmek için başvuru yapabilmektedirler.

-Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olan ve yeniden atama veya kurumlararası yeniden atama usulüne göre öğretmenliğe atanmak için başvurabilecek olanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında öğretmenlik mesleğine girmek için başvuru yapabilmektedirler.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması