TEOG'da Görevli Öğretmenler Dikkat!

TEOG'da Görevli Öğretmenler Dikkat!
18 Kasım 2016 Cuma 21:04

2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

8’inci sınıflar için 1. dönem ortak sınavları; 23 Kasım 2016 Çarşamba ve 24 Kasım 2016

Perşembe günleri yapılacaktır. Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde

bir oturum hâlinde yapılacaktır.

Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak, 40 dakika verilecek olup ders yazılıları arası dinlenme

süresi 30 dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav

hizmetinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55 dakika, sınavların aynı anda başlaması

gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15 dakika

olacaktır.

Ortak Sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir.

Ortak Sınavların gerçekleştirileceği her bir dersin sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav

merkezlerinde, Türkiye saati ile saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve

tamamlanacaktır.

Ortak Sınavlar birinci oturumda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi ders

yazılıları, ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders

yazılıları gerçekleştirilecektir.

Ortak Sınavların yapılacağı derslere ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup poşetlerin

üzerinde yer alan etiketle ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de

sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır. Her sınav için o derse ait sınav evrakı

poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu

poşetler kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır.

Ortak Sınavlar aşağıdaki tablolarda belirtilen saatlere ve süreye dikkat edilerek

uygulanacaktır.

23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ

DERS ADI VE

SIRASI

ORTAK SINAV

BAŞLAMA

SAATİ BİTİŞ SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ

1. Ders Yazılısı

Türkçe 09.00 09.40 20 40 DAKİKA

2. Ders Yazılısı

Matematik 10.10 10.50 20 40 DAKİKA

3. Ders Yazılısı

Din Kültürü ve

Ahlâk Bilgisi

11.20 12.00 20 40 DAKİKA

24 KASIM 2016 PERŞEMBE GÜNÜ

DERS ADI

VE SIRASI

ORTAK SINAV

BAŞLAMA

SAATİ

BİTİŞ

SAATİ

SORU

SAYISI SÜRESİ

1. Ders Yazılısı

Fen Bilimleri 09.00 09.40 20 40 DAKİKA

2. Ders Yazılısı

T.C İnkılap Tarihi

ve Atatürkçülük

10.10 10.50 20 40 DAKİKA

3. Ders Yazılısı

Yabancı Dil 11.20 12.00 20 40 DAKİKA

 ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

2

Okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin, 23-24 Kasım 2016 tarihlerindeki ortak sınavlara

nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır. Yedek olarak sınava

alınacak öğrencinin tek (bir öğrenci) olması hâlinde, söz konusu öğrenci sınav yapılan salonlardan

birinde diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır.

Nakil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nakil olmadan önce öğrenim

gördükleri okullarda (e-okul sisteminde ilan edilen sınav yerlerinde) sınava girebileceklerdir.

 Ortak sınavlarda salonlara (sınıf) öğrenci yerleştirmeleri 20 kişi üzerinden yapılmaktadır.

Ancak, bazı durumlarda özel hizmet ihtiyacı olmadığı hâlde 1(bir) öğrencinin son salona tek olarak

yerleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda; tek olarak yerleştirilen öğrenci kendi sınav evrakı

ile uygun olan salonda diğer öğrencilerle birlikte sınava alınabilir. Bu öğrenciye ait sınav evrakı

kendi sınav güvenlik poşetine konularak gönderilecektir.

Sınavda tedbir alınması gerekirken çeşitli nedenlerle MEBBİS-RAM Modülüne işlenememiş

öğrenciler için 2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun 7’nci maddesi hükmünce

gerekli tedbirler, bölge sınav yürütme komisyonu ve bina sınav komisyonları tarafından alınacaktır.

Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim

sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik

öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin yerleştirmeleri

yapılmış olsa dahi bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav

evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.

Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören ve ortak sınavlara

katılamayan öğrenciler ise, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme

taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan 3 (üç) iş

günü içerisinde gönderilecektir.

BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ

GEREKEN HUSUSLAR

Bina Sınav Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar

Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu

başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav

planlamasını ve organizasyonunu yapar.

Sınava girecek öğrencilerin öğrenci yoklama listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en

az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini, görevin başlama saatinde (sınav başlama

saatinden en az 1 saat önce) imza karşılığı duyurur.

Salon görevlileri ile sınav başlama saatinden en az 1 (bir) saat önce toplantı yaparak kura ile

salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen (*) belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar.

Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.

Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve cep telefonu ile sınav salonuna girmekte ısrar

eden personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek bölge sınav

yürütme komisyonuna bildirir.

Sınav görevlilerine ait ad, soyad ve görevlerini gösterir yaka kartının sınav süresince

görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

Sınav salonlarını ve salondaki sıraları, sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini

sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

Sınav günü, sınav güvenlik kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav evrakı nakil koruma

görevlisinden tutanakla teslim alır; sınav güvenlik kutuları/çantaları içindeki sınav güvenlik

poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre

işlem yapar.

Ortak sınavların yapıldığı günlerde, sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. 

3

Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan)

sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav

başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacaklardır.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır; ancak sınav güvenlik

kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada 1 (bir) kolluk personeli

bulunacaktır.

Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında

teslim edecektir.

Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara

girmelerine izin vermeyecektir.

Öğrencilerin, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç

sınava; ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz

iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her

türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmelerine izin vermeyecektir.

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrencileri sınava alacak, bu

öğrencilere ek süre vermeyecektir.

Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol edecek, gerektiğinde uyaracak, sınavın sorunsuz

yapılmasını sağlayacaktır.

Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış hâlde getirilen ve içinde

cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında düzenlenen tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini

teslim alacaktır.

Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanakları düzenleyip imzalayacaktır.

Sınav güvenlik poşetlerini, dönüş sınav güvenlik kutularına/çantalarına koyarak güvenlik

kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlisine tutanakla teslim edecek, sınavlarda

kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra sınav güvenlik kutularına/çantalarına koymayacaktır.

Sınavda kullanılan soru kitapçıklarını, sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki

gün isteyen öğrencilere dağıtacaktır.

Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan

boş olarak gönderileceği için bu bilgilerin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanması

sağlanacaktır. Kullanılan cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasının salon

görevlilerince kontrol edilmesini sağlayacak ve bina sınav komisyon başkanı (bina yöneticisi)

olarak imzalayacaktır.

Yedek salon sınav evrakı, yedek salonda sınava girecek aday yoksa açılmayacaktır.

Yedek sınav evrakı kullanılması hâlinde gerekçesi belirtilmek suretiyle

belgelendirilecektir. Ayrıca, yedek salonda öğrenci sınava alınmış ise sınava alınan öğrencinin

kimlik fotokopisi sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyulacaktır.

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgilerini sınav günü

bitiminde e-Okul sistemine işleyecektir.

Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapacaktır.

* Yedek gözetmen olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

4) Her ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilere rehberlik eder.

Salon Görevlilerinin;

1) Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler 

4

Öğrenciler, öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır.

Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan salon görevlilerine ait

olacaktır.

Sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini öğrencilerin gözü önünde açarak cevap

kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtır. Dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait

olup olmadığını kontrol eder.

Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası

tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini ister.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol

eder, hata varsa sınav görevlilerine söyler, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alır.

Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak

durumdaysa yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak

gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek

cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.

Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan

hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah

yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

Öğrenciler, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını

kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa

“B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D”

yuvarlağını işaretler. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol eder.

Sınav başlamadan önce aşağıdaki hususlar öğrencilere duyurulur:

 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik

okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

 Öğrenciler, cevaplarını siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan

açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına

taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

 Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan

işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

 Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle

sorulara verilen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir.

 Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde

işaretlenmeyecektir.

2) Sınav Esnasında Yapacakları İşlemler

Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç

sınava; ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz

iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her

türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla ile sınava girmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit

edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle salon görevlilerince hazırlanacak

tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içinde gelen öğrencileri sınava

alacak, ancak bu öğrencilere ek süre vermeyecektir. 

5

Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika sınav salonundan

çıkmayacak (sağlık durumu nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin

cevap kâğıdını teslim alarak öğrenci yoklama listesini silinmez kalem ile imzalattırır ve sınav

salonundan çıkmasına izin verir.

Her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala hiçbir öğrenciyi sınav

salonundan çıkarmaz.

Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu

durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre

tanımaz.

Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru

kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.

Her dersin yazılı sınavının ilk 15 (on beş) dakikası tamamlandıktan sonra sınava girmeyen

öğrencilerin, öğrenci yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kurşun

kalemle kodlar.

Salon görevlileri, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü

kodlamasını kontrol ederek öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölümü

kodlar.

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacağından;

cevaplarını soru kitapçığı üzerine işaretlediği hâlde cevap kâğıdına işaretlemeyen öğrencileri

kontrol eder ve gerekli uyarıyı yapar.

Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm,

salon başkanı ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile imzalanır.

Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap

kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümünde bu durum

belirtilir. Bu öğrencinin sınavının ilk 20 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmasına da

izin verilmez.

Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde

önlerinde bulundurmalarını sağlar. Öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanını

doldurur.

3) Sınav Bitiminde Yapacakları İşlemler

Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını öğrencilerden alıp öğrenci yoklama

listesi ile karşılaştırır ve eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder. Sınav

evrakını teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesindeki ilgili bölümü silinmez kalem ile

imzalattırır (Bu işlemi sınav başlamadan ya da öğrenci sınavını tamamlamadan yapmayacaktır).

Sınav salonunda tutanak düzenlenmiş ise öğrenci yoklama listesi üzerinde “Bu salon için

tutanak tutulmuştur” alanı kodlanacaktır.

Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında

bırakılmayacaktır.

Sınav salonunda cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri

sınav evrakı, sınav güvenlik poşetine konulup ağzı kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna

imza karşılığında teslim edilir (Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşeti içerisine konulmayacaktır).

Sınav salonunda unutulan ve/veya sınav güvenlik kutusuna/çantasına konulmayan

cevap kâğıtları Bakanlık tarafından işleme alınmayacağından yasal sorumluluk salon

görevlilerine ait olacaktır.

Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve

eşyaları bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Ayrıca, salon görevlileri;

 Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okumaz.

 Yüksek sesle konuşmaz.

6

 Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelmez.

 Sınav süresince sına salonunu terk etmez.

 Çay, kahve vb. içmez.

 Öğrencinin başında uzun süre beklemez.

 Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz. Sorular hakkında yorum

yapmaz.

 Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.

SINAVDA ÖZEL HİZMET ALACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

Sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için

www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar eKılavuzunun

7. maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

Sınavlarda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, yabancı

dil ve matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak

seçilmesine dikkat edilecektir.

İşitme engelli öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili

bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin, yazılısı yapılacak ders branşından

farklı branşta olmalarına dikkat edilecektir.

Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları

kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı

sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin

başvurusu ve öğrencinin sağlık raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe milli

eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya

paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi)

durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (şekerinin

yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde

giderilebilmesi için izin verilecektir.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz

bina/salonda sınavın uygulanmasından ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki

olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.