Lisans mezunu olmanın  önlisans mezunu memurun maaşına etkisi var mı?

Lisans mezunu olmanın  önlisans mezunu memura yararı nedir?

Lisans mezunu olmanın  önlisans mezunu memurun maaşına etkisi var mı?

Çeşitli hizmet sınıflarında ve unvanlarda önlisans mezunu olarak görev yapanların; teknik, sağlık ve dini nitelikte olmayan alanlarda lisans mezunu olduklarında, aynı kadroda oldukları sürece özlük haklarında hangi değişikliklerin olacağına aşağıda değinilmiştir.

Öte yandan teknik, sağlık ve dini alanlarda lisans eğitimi tamamlamanın, ön lisans mezunu Devlet memurlarının özlük haklarını nasıl etkileyeceği konusuna ise bu yazımızda değinilmeyecektir.

Derece/kademeye etkisi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesi, üst öğrenim tamamlayan memurlar hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle ilgililerin kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin belirleneceğine hükmetmiştir.

Ancak, önlisans mezunu memurların mesleki olamayan alanlarda lisans eğitim yaptıkları durumlarda, (memuriyete başlama tarihleri ve hizmet sürelerinden kaynaklı istisnai bazı haller dışında) kazanılmış hak aylık seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Aylık maaş miktarına etkisi

Eğitim durumunun değişmesi, memurların maaş hesabında esas alınan ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatlarda genellikle artışa neden olurken, önlisans mezunu memur lisans mezunu olduğunda farklı durumlarla karşılaşılabilmektedir.Önlisans mezunu memurlar, mesleki nitelikte olmayan (işletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi vb.) alanlarda lisans mezunu olduklarında, kadro unvanları veya kurumları değişmediği sürece; ek göstergeleri, ek ödeme oranları, yan ödeme puanları ve tazminat oranları değişmemekte ve maaş miktarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, önlisans mezunu olarak bazı unvanlarda görev yaparken; işletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi alanlarda lisans eğitimini tamamlayan Devlet memurlarının özlük haklarındaki değişime aşağıda tablo halinde yer verilmiştir.

Lisans mezunu olmanın  önlisans mezunu memura yararı

Önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının özlük haklarını etkilemediği durumlarda, lisans mezunu olmanın memura sağladığı başka yararlar da olabilmektedir.

Örneğin;

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında bazı görevlere atanmada lisans mezunu olma şartı arandığından, lisans mezunu olmak bu yönüyle memura yarar sağlayabilmektedir.

-Bazı hizmet sınıflarının ilk dört dereceli kadrolarına (torba kadrolara) atanmada aranan hizmet süresi şartı lisans mezunları için (önlisans mezunlarına göre) 2 yıl daha kısa olduğundan, lisans mezunu olmak bu yönüyle memura yarar sağlayabilmektedir.

-Kurumlar özel düzenlemeleriyle bazı görevlere atanmada lisans mezunu olma şartı aradıklarından, lisans mezunu olmak bu yönüyle de memura yarar sağlayabilmektedir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması