Yeni Yılda Sigortasız İşçi Çalıştıranlar Yandı!!!

Yeni Yılda Sigortasız İşçi Çalıştıranlar Yandı..

Yeni Yılda Sigortasız İşçi Çalıştıranlar Yandı!!!
 Ak Partinin seçim vaatlerinden en önemlisi hiç kuşkusuz asgari ücretin 2016 yılının ilk altı aylık diliminde net 1.300 TL’ ye çıkartılmasıydı. 
Asgari ücret net 1.300 TL’ye çıkartıldığında brüt asgari ücret 1.818,41 TL’ye çıkacak.
Sonuçta, belki asgari ücretli kazanacak ama asgari ücretli bir işçinin hem işverene maliyeti artmış olacak, hem de sosyal güvenlik mevzuatında cezalar asgari ücret üzerinden uygulandığından, kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar aleyhine uygulanacak cezalar katlanarak artmış olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2.227,55 TL oluyor.
2015 yılının ikinci altı aylık diliminde asgari ücret karşılığında çalışan bir işçinin işverene maliyeti sigorta prim teşvikleri hariç 1.560,04 TL.
Asgari ücretin net 1,300 TL’ye çıkartılmasının ardından 2016 yılında asgari ücretli bir işçinin prim teşvikleri hariç işverene maliyeti ise 2.227,55 TL’ye çıkmış olacak.
Net Asgari Ücret : 1.300,00 TL
SGK İşçi Payı : 254,58 TL
SGK İşveren Payı : 372,77 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı : 18,18 TL
İşsizlik Sigortası İşveren Payı : 36,37 TL
Gelir Vergisi : 231,85 TL
Damga Vergisi : 13,80 TL
Brüt Asgari Ücret : 1.818,41 TL
İşverene Toplam Maliyet : 2.227,55 TL

Kayıt dışı çalıştıran işverenlere uygulanacak cezalar katlanarak artacak
Sosyal güvenlik mevzuatında idari para cezaları brüt asgari ücret üzerinden uygulanıyor. 2015 yılının ikinci altı aylık diliminde işlenen fiillerden dolayı 1.273,50 TL üzerinden idari para cezası uygulanırken, 2016 yılının ilk altı aylık diliminde işlenen fiillerden dolayı cezalar 1.818,41 TL üzerinden uygulanacak.


Bu durumda, 2016 yılında bilanço esasına tabi defter tutan bir işverenin 1 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırdığı tespit edildiği takdirde, sadece bir ay kayıt dışı sigortalı çalıştırmasının maliyeti,
İşyeri bildirgesinden dolayı = 1.818,41 X 3 A.Ü. = 5.455.23
Sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı = 1.818,41 X 2 A.Ü. = 3.636,82
Aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı = 1.818.41 X 2 A.Ü. = 3.636,82
Toplam = 12.728.27 TL tutarında idari para cezası olacak.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler teşviklerden bir yıl süreyle yararlanamayacağından uğrayacakları kayıp daha da artacak
Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin, gerek beş puanlık prim indiriminden gerekse genç ve kadın istihdamına ilişkin teşvikten bir yıl süreyle yararlanmalarına izin verilmemektedir. Bu durumda asgari ücretli 5 sigortalının çalıştırıldığı bir işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı tespit edildiği takdirde, işverenin teşviklerden dolayı aylık olarak uğrayacağı kaybı; 1.818,41 X 5 = 9.092,05 TL SPEK üzerinden;
-Beş puanlık prim indiriminden = 9.092,05 X 5 / 100 = 454,60 TL
- 6111 teşvikinden = 9.092,05 X 20,5 / 100 = 1.863,86 TL
olacaktır. 
Bir yıllık süre zarfında uğrayacağı teşvik kaybı ise;
-Beş puanlık prim indiriminden = 454,60 X 12 ay = 5.455,20 TL
- 6111 teşvikinden = 1.863,86 X 12 ay = 22.366,32 TL olacaktır.
Yaşar AYDINYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması