Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma!

Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma..

Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma!
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, mahkeme kararını uygulamayan İl Milli Eğitim Müdürlerine yönelik emsal niteliğinde bir karar verdi. Buna göre, yürütmeyi durdurma kararına rağmen okul binasını taşıyan müdüre, soruşturma izni verildi.

Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, “Bu ortamda bölge idare mahkemesinin bu şekilde bir karar vermesini takdire şayan olarak görüyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çok değerli araziye sahip Atakum Anadolu Tarım Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi'nin 20 kilometre uzaklıktaki Tekkeköy ilçesine taşınmasına karar verdi. Müdürlüğün 48 yıllık okulun taşınmasına yönelik aldığı karara itiraz eden veli, öğrenci ve öğretmenler yürütmeyi durdurma kararı için dava açtı. Dava süreci devam ederken okul apar topar Tekkeköy ilçesindeki Gelemen mevkiindeki laboratuvarı dahi olamayan yetersiz bir binaya taşındı. Okulu Aile Birliği, lisenin başka bir yere taşınmasının, idari yargıda devam eden davalar sonuçlanıncaya kadar durdurulması talebiyle 12 Haziran 2014 tarihinde Samsun 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Öte yandan ilk davanın sonuçlanması beklemeden okulun apart topar taşınmasının durdurulması için ikinci bir dava daha açıldı. Söz konusu ikinci davanın sonucunda, devam eden hukuki süreci dikkate almayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü haksız bulan Danıştay 8. Dairesi okulun 30 gün içinde eski yerine taşınması gerektiğine karar verdi.

Veliler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin G.'nin 30 gün geçmesine rağmen Danıştay kararını uygulamaması üzerine yetkili makamlara itirazda bulundu. Samsun Valiliği ise taraflara bir yazı göndererek inceleme sonucunda soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini tebliğ etti. Bu açıklama üzerine Atakum Anadolu Tarım Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi Okul Aile Birliği eski Başkanı Nihal Gürpınar, savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Bölge İdare Mahkemesi 30 Aralık 2015'te davayı karara bağlayarak, Samsun Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını bozdu. Mahkeme, Aytekin G. hakkında soruşturma izni verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.Mahkeme kararı şöyle: “Anayasanın 138. maddesi ile 2755 sayılı kanunun 28. maddesi dikkate alındığında, yargı kararının etkili şekilde uygulanması gerektiğinden kamu görevlisi ile isnat edilen eylem arasında illiyet, bağının varlığı ve hazırlık soruşturması açılmasını gerekli kılacak yeterli kanıt bulunduğu anlaşılmakla aksine verilen kararda usul ve yasaya uyarlık görülmediğinden; Nihal Gürpınar itirazının kabulüne, Samsun Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesine ilişkin 26 Ekim 2015 gün ve 2015/96 sayılı kararın bozulmasına, ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine, kararın ilgililere tebliğ edilmem üzere Samsun Valiliği'ne, dosyanın gereği için yetkili ve görevli Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 1483 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca 30 Aralık 2015 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

'MAHKEME KARARINI UYGULAMAYAN YARGILANSIN'

Türkiye'de hukuka olan güvenin giderek azaldığını hatırlatan Türk Eğitim-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bizim isteğimiz burada yaklaşık yarım asırdır faaliyette olan okulun yerinde kalarak hiçbir öğrencinin mağdur edilmeden eğitimine devam etmesidir. Bu nedenle okul aile birliği tarafından çok sayıda dava açılmıştır. Davalarda lehte kararlar çıkmıştır. Ama Türkiye'de maalesef halk tabiriyle ‘hukuk, guguk olmuştur.' İl veya ilçe milli eğitim müdürleri bile artık mahkeme kararlarını uygulamaz hale gelmişlerdir. Yani bugün gelinen noktada mahkeme kararlarının hiçbir hükmü kalmamıştır. Artık keyfe keder işler yapılır hale gelmiştir. Bir kurumda hata yapan devlet memurunu görevini doğru yapması konusunda uyarıp yapmadığı takdirde mahkemeye gideceğimizi söylediğimizde karşımızdaki memur bile ‘gidersen git mahkeme kararları zaten uygulanmıyor' diyen bir politik anlayış ortaya çıkmıştır. Artık güçlünün mahkeme kararlarını uygulamadığı, güçsüzün ise kazandığı mahkeme kararlarını uygulatamadığı bir Türkiye örneği ile karşı karşıyayız. Bu ortamda bölge idare mahkemesinin bu şekilde bir karar vermesini takdire şayan olarak görüyoruz. Mahkeme kararını kim uygulamıyorsa bu müdür, vali yada bakan bile olsa kanun önünde yargılanmalıdır. Burada gerçekten bir mağduriyet var. İl Milli Eğitim Müdürü, verilen mahkeme kararlarını bugüne kadar uygulamadığı ve ayak direttiği için yargılanmalıdır, cezalandırılmalıdır. İl Milli Eğitim Müdürü'nün şahsıyla alakalı olarak söylemiyorum kim mahkeme kararını uygulamıyorsa yargılanmalıdır."YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması