İl içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2016

İl içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2016. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru ekranı açıldı. MEBBİS başvuru ekranı haberimizde.

İl içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2016

İl içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2016. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru ekranı açıldı. Bakanlık, il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranını açtı.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmak için MEBBİS'e giriş yaptıktan sonra Başvuru İşlemleri Modülüne tıklayınız. Sonraki ekranda il içi yer değiştirme bölümüne tıkladıktan sonra ilgili ekrandan başvuru yapabilirsiniz.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı için tıklayınız

2016 il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler ile ilgili detaylar.

Öğretmenlerin Mayıs ayı il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme şartları haberimizde...

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili detaylar şu şekilde açıklandı:

ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2016 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar,

b) 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,

istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2016 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

21- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

22- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

23- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

24- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

25- İl içi yer değiştirme başvuruları 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

26- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Öğretmenlerin 2016 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmen Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak İşlemler

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS’teki;

 Kimlik bilgileri,

 Görev kaydı,

 MEB dışı hizmetler kaydı,

 Geçici görevlendirme kaydı,

 Hizmet unvanı bilgileri (Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler)

 Sözleşmeli öğretmenlik (4/b ve 4/c) süreleri,

 Ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler (ücretli öğretmenlik),

 Vekil öğretmenlik,

 Usta öğreticilik,

 Devlet Memuru statüsünde geçirilen süreler,

 Yükseköğretim Personel Kanunu,

 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler,

 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne

ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri,

 Askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı

 Özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler

değerlendirilir.

 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Yönergesi kapsamında yapılan görevler.

 Bakanlık atama alanı,

 Öğrenim Bilgileri, Zorunlu çalışma hizmeti bilgileri,

 BİLSEM bilgileri,

 Aylıksız izin bilgileri,

 Adaylık bilgileri kontrol edilerek varsa hatalı eksik bilgilerin sırasıyla eğitim kurumu,

İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak düzeltilmesini talep edecektir.

Eğitim Kurumu Müdürlüğü Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak

İşlemler

 Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan duyuru ve yazıların tüm öğretmen ve yöneticilere

imza karşılığında tebliğ edilmesi, iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ve duyurular

çerçevesinde değerlendirilmesi,

 Başvuru süresinde Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim

Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinin kontrol edilmesi,

 MEBBİS sistemindeki öğretmen ve yöneticiler kontrol edilerek MEBBİS’te görünmeyen

ya da okul öğretmeni/yöneticisi olmayıp MEBBİS’te görünenlerin ilçe milli eğitim

müdürlüğüne bildirilmesi,

 Görevlendirmesi sona ermesine rağmen halen başka bir eğitim kurumunda görünen

öğretmen/yöneticilerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirerek görevlendirme kaydının

kapatılmasını sağlamak,

 Başka bir eğitim kurumunda görevlendirilmesine rağmen görevlendirilmesi girilmeyen

öğretmen/yöneticilerin görevlendirme kaydının girişi için ilçe milli eğitim müdürlüğüne

bildirilmesi,

 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Yönergesi kapsamında yapılan görevlendirmelerin kontrol edilerek eksik ve hataların ilçe

mili eğitim müdürlüğüne bildirilmesi,

 Aylıksız izinde olan öğretmen ve yöneticilerin izin durumlarının kontrol edilerek varsa

aylıksız izni bitenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi,

 MEBBİS’teki eksik ya da hatalı bilgilerinin düzeltilmesi için başvuran öğretmen /

yöneticilerin bilgilerinin yetki çerçevesinde düzeltilmesi / ilçe milli eğitim müdürlüğüne

bildirilmesi,

 Başvuru yapan öğretmenlerin başvuruları bekletilmeden, bilgileri kontrol edilerek

onaylanması / reddedilmesi, başvurusu onaylanan öğretmenin başvuru formunun bir

örneğinin özlük dosyasında saklanması,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak

İşlemler

 Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce

yayınlanan duyuru ve yazıların tüm öğretmen ve yöneticilere duyurulması, iş ve

işlemlerin ilgili mevzuat ve duyurular çerçevesinde değerlendirilmesi,

 Başvuru süresinde Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim

Müdürlüğünün internet sitesi ve resmi e-posta adreslerinin kontrol edilmesi,

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen görevlendirme kayıtlarının kontrol edilerek

varsa görevi biten öğretmen / yöneticilerin görevlendirme kaydının kapatılması,

 Geçici görevlendirilmesine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen

görevlendirme listesinde olmayan öğretmen / yöneticilerin görevlendirme kaydının

açılması,

 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Yönergesi kapsamında yapılan görevlendirmelerin kontrol edilerek eksik ve hataların

giderilmesi,

 Başvuru yapan öğretmenlerin başvuruları bekletilmeden, bilgileri kontrol edilerek

onaylanması / reddedilmesi.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 57 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/57

17 Mar 2017 - hatay escort · ikbs mebbis. Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerin Tespitine İlişkin İşlemler www.personelmebhaber.net/…

Mebbis – MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI

mebbis.personelmebhaber.net/category/mebbis

Mebbis öğretmen giriş sayfası için tıklayın · MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 55 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/55

20 Mar 2017 - Okul ve kurumların öğrenim bilgilerini güncelleme yetkileri bulunmamakta olup;. Okul / kurum müdürlüklerinde görevli öğretmen ve ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 44 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/44

18 Mar 2016 – EBA e-kurs öğrenci girişleri e-kurs.eba.gov.tr adresinden yapılacak. … Giriş için EBA ya da MEBBİS girişlerini kullanın. … 2012 ve 2013 Askeri ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 33 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/33

Milli Eğitim Bakanlığı,eğitim ile ilgili konuların hepsini Mebbis üzerinden gerçekleştirmektedir. Mebbis kullanıcı adı ve şifresini okul müdürlüğünden almanız ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 30 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/30

27 Nis 2017 - Mebbis öğretmen giriş sayfası için tıklayın · MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, Milli Eğitim Bakanlığı ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 101 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/101

Mebbis öğretmen giriş sayfası için tıklayın · MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 86 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/86

... TEOG, Meb. antalya escort · hatay escort · iks mebbis veli görüş anketi. Arama Sonuçları İKS anketi veli öğrenci giriş MEBBİS ekranı 2016 – Personel

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 108 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/108

26 Nis 2017 - Mebbis öğretmen giriş sayfası için tıklayın · MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, Milli Eğitim Bakanlığı ...

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS GİRİŞ EKRANI – Sayfa 69 ...

mebbis.personelmebhaber.net/page/69

28 Şub 2017 - 19 Nis 2015 – Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. … Öğretmenlere Performans Değerlendirmesi Hakkında MEB ...

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2018, 13:42YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması