MEB, Mebbis'deki askerlik bilgilerinin güncellenmesini istedi

MEB, Mebbis'deki askerlik bilgilerinin güncellenmesini istedi

MEB, Mebbis'deki askerlik bilgilerinin güncellenmesini istedi T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü
Sayı : 16833931/903.06.01/345399
Konu: Er Öğretmenlik Süreleri
27/03/2013
....................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : 18/03/2013 tarihli ve 51748897/5434 S.K. sayılı yazı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının er öğretmenlik sürelerine ait ilgi yazısında; "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik ortama aktarılması hakkında tebliğ kapsamında internet üzerinden ve ayrıca kağıt ortamında gönderilen hizmet cetvellerinde, personelinize ait er öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesinin uygun olacağı" belirtilmektedir.
Bu bakımdan erkek personellerin askerlik hizmeti sürelerinin, hangi statüde yapmış olursa olsun, gözden geçirilerek Mebbis Personel İşlemleri Özlük Modülünde gerekli güncelleme işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
Hamza AYDOĞDU Bakan a. Grup Başkanı V.
T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 23374746/903.11/371187 28/03/2013
Konu: Askerlik Hizmetleri
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
îlçenizdeki Okul ve Kurumlarda görevli erkek personelin MEBBİS'teki Personel İşlemleri ve Kişisel Bilgiler Ekramndan kendi kişisel şifreleri ile girerek askerlik bilgilerini kontrol edip eksik yada yanlış bilgi bulunması durumunda askerlik şubelerinden temininin sağlanması ve toplanan terhis belgelerinin müdürlüğümüz özlük servisine acilen teslim edilmesi gerekmektedir.
Görevden önce askerlik yapan personel kişisel bilgiler modülünde bulunan Hizmet Birleştirme ekranından askerliğini görev içinde yapan personelin ise izin işlemleri bölümü-Aylıksız İzinler kısmından kontrol edebilirler.
Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve terhis belgeleri elden yada resmi yazı ile en kısa sürede müdürlüğümüze gönderilmesi için; Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Ömer BULUT Vali a. 
Milli Eğitim Müdürü
Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 01:10YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması