Mevzuat

Memura saatlik izin verilebilir mi?
Memura saatlik izin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda a saatlik izin uygulaması olmamasına rağmen kurumlarda Saatlik İzin Formları geliştirilmiş ve bu yasal bir hak haline getirilmiş gibi uygulamalar bulunmaktadır.

İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı
İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması