Anayasa Mahkemesi, MEB’deki Bazı Atamalara İlişkin Kararını Verdi

Milli Eğitim Bakanlığındaki bazı atama ve görevlendirmelere ilişkin olarak '652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Anayasa Mahkemesi, MEB’deki Bazı Atamalara İlişkin Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi, 15 Mart 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ilişkin talebi de görüşmüştü. Verilen karar, bugün (12 Nisan 2017) Resmi Gazete’de yayımlandı.

İptal talebinin konusu

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış ve 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Talepte, 652 sayılı KHK’nın “atama” başlıklı 37.maddesinin iki fıkrasında yer alan bazı ibarelerin iptali yer almıştı. İptali istenen düzenlemeler;*Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara Bakan tarafından öğretmen atanmasına ve yönetici görevlendirilmesine imkan veriyor.

*Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara Bakan tarafından öğretmen atanmasına ve yönetici görevlendirilmesine imkan veriyor.

*Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara Bakan tarafından öğretmen atanmasına ve yönetici görevlendirilmesine imkan veriyor ve ayrıca, bu kurumlara öğretim üyelerinin ve Bakanlıkta görevli öğretmenlerin atanmasında/görevlendirilmesinde mevzuattaki sınav ve atama hükümlerinin uygulanmamasını sağlıyor.

İptal talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirme neticesinde verdiği 15/3/2017 tarihli ve E: 2016/164, K: 2017/75 sayılı Kararla, 652 sayılı KHK’nın 37.maddesinin (9) ve (10) uncu fıkralarında yer alan bazı ibarelerin iptaline ilişkin talebi reddetti.

Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2016/164, K: 2017/75 Sayılı Kararı için tıklayınız... 

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2017, 19:29YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması