Danıştay'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na: AYM kararını yok sayamazsınız

2014 YILINDA, DERSHANELERİ KAPATAN KANUN, TBMM GENEL KURULU'NDA ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ. CHP TARAFINDAN AYM'YE TAŞINAN KANUN, EĞİTİM VE SERBEST TEŞEBBÜS HÜRRİYETİNE KISITLAMA GETİRDİĞİ VURGULANARAK İPTAL EDİLDİ.

Danıştay'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na: AYM kararını yok sayamazsınız
 Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dershaneleri genelgeyle yasaklamaya çalışan MEB'e Danıştay'dan hukuk dersi gibi cevap geldi. Daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini açıklayan Danıştay, “Dershanecilik eğitim-öğretim, serbest teşebbüs hakkıdır. Dershaneler kapatılamaz, kısıtlama getirilemez.” dedi.

Danıştay, Milli Eğitim Ba-kanlığı'nın (MEB) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ‘dershaneleri kapatamazsınız' kararına rağmen sürdürmek istediği yasağa ‘dur' dedi. Daha önce yürütmesinin durdurulduğu 13 Ağustos 2015 tarihli Özel Öğretim Kurumları Genelgesi'nin iptal gerekçelerini açıkladı. Danıştay kararında, AYM kararının etkisiz hale getirilemeyeceği vurgulandı. Dershaneler gibi özel öğretim kurumlarının kapatılmasının mümkün olmadığı,  hiçbir kısıtlamanın yapılamayacağı yer aldı. Kararda ayrıca söz konusu genelgenin eğitim ve öğretim hakkıyla birlikte serbest teşebbüsü doğrudan etkilediği ve telafisi mümkün olmayan sonuçları beraberinde getireceği ifade edildi. Kararı değerlendiren Pak Eğitim-İş Sendikası avukatı Mehmet Kasap, “Danıştay 8. Dairesi'nin vermiş olduğu karar, dershaneleri engellemeye yönelik tüm yönetmelik ve genelgeler için çerçeve niteliğindedir.” dedi.

2014 yılında, AKP hükümeti dershaneleri kapatan kanunu TBMM Genel Kurulu'nda onaylayarak yürürlüğe sokmuştu. CHP tarafından AYM'ye taşınan kanun, eğitim ve serbest teşebbüs hürriyetine ölçüsüz ve hukuki dayanağı bulunmayan bir kısıtlama getirdiği vurgulanarak iptal edildi. İptal kararının ardından MEB, kanunda dershane ibaresinin kalmadığını savunarak, il milli eğitim müdürlüklerine yazdığı genelgeyle dershanelerin eğitim faaliyeti sürdüremeyeceğini savundu. Pak Eğitim-İş, genelgenin kanuna ve Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay oyçokluğu ile 15 Eylül 2015'te, MEB'in özgürlüklere aykırı genelgesinin yürütmesini durdurdu. Gerekçeli karar ise 27 Kasım Cuma günü Ulusal Yargı Ağı Platformu'na (UYAP) yüklendi.AYM KARARI YOK SAYILAMAZ

Danıştay, yürütmeyi durdurma kararında AYM'nin iptal kararının yok sayılamayacağına vurgu yaptı. Dershanelerle ilgili yeni bir düzenlemenin gerekliliğine işaret edilen kararda, “Dershane ibaresi ve tanımı ile ilgili olarak yasama organınca bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla davalı idarece bir açıklama veya düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulsa bile, bununla ilgili yargı kararına aykırı olarak dershanelerin faaliyetlerinin sınırlandırılması/engellenmesi şeklinde değil, mevcut faaliyetlerinin sürdürülmesine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.” ifadesi kullanıldı. Eğer yürütme durdurma kararı verilmezse, valiliklerin dershaneleri re'sen kapatabileceği ve bunun da telafisi mümkün olmayan zararlara da yol açacağı kaydedildi.

KAPATMA DEĞİL, KISITLAMA DAHİ OLAMAZ

Gerekçeli kararda, AYM'nin iptal ettiği yasanın hiçbir şekilde yeni düzenlemelerle getirilemeyeceği yer aldı. Gerekçede, “Halihazırda yürürlükte yasal bir düzenleme bulunmadığından, kurulduğu zamandaki yasal mevzuata uygun bir şekilde açılmış olan dershanelerin, kapatılması ya da faaliyetlerin sınırlandırılması konusunda idarece işlem tesis edilmesinin yetki gasbı doğuracağı kuşkusuzdur.” denildi.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması