MEB'in 2018 yılı Ekim ayı norm kadro güncellemelerine dair yazısı

Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılı Ekim ayı norm kadro yazısı

MEB'in 2018 yılı Ekim ayı norm kadro güncellemelerine dair yazısı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri gereğince, 2018-2019 eğitim öğretim yılında anılan ders saatlerinde değişiklik olacak alanların norm kadrolarının güncellenmesine esas olmak üzere 15.10.2018-19.11.2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına yetki verilecektir.

Buna göre;

1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 15 Ekim 2018 tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kuruntunda çalışan öğretmenlere duyurmaları,

2- Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birime ait olduğunun bilinmesi,

3- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi,

4- Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir.

DİKKAT NORMLAR 15 EKİM - 19 KASIM ARASINDA BELİRLENECEKBu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 15.10.2018-19.11.2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecek.

Norm kadroların güncellenmesi işlemleri,18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin

Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.

İşte Bakanlık yazısı;

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren yukarıdaki yazının 1. maddesindeki; " Eğitim kurumu yöneticilerince, bahsi geçen değişikliklere bağlı verilerin girilmesi ve değişiklik yapılan alanlarda çalışan öğretmenlere duyurmaları," açıklamalarına göre;

Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere

duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurun bir fotokopisinin öğretmenlerce alınması ilerde çıkacak sorunlara ışık tutacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 13:32YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet ulutürk
Ahmet ulutürk - 7 ay Önce

Öncelikle dönen arkadaşa geçmiş olsun burada bemim anlamadığım şu: bu arkadaş 675 khk ile ihraç ben 672 khk ile ihracım bana da tskipsizlik verildi ama bana daha önce sıra gelmesi gerekirken hala bekliyoruz. Ben de sendikadan ihracım yaklaşıl 2 yıl kalmışım şimdi bu arkadaş 8 ay kalmış ben 24 ay, ben darbeden 3 ay önce istifa etmiş üyeliğimi sonlandırmış bir irade ortaya koymuşum. Eğer darbe olmadaydı veya yeni olsaydı belki hala üyeliği devam ediyordu. Şimdi ben daha fazla kaldığım için mi daha çok suçlu görülüyorum. Bunu yazma sebenim öncelikle 12 aydan az üyeliği olanlara bakılıyormuş.

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması