MEBin süt izni yazısı yok hükmündedir

MEBin süt izni yazısı yok hükmündedir

MEBin süt izni yazısı yok hükmündedir

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Süt İzni konusunda 06.01.2016 tarih ve 160504 Sayılı Yazısı ile;

"1-İkili öğretim yapılan eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin haftalık ders programlarının; hangi dönemde görev yapmak istedikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi; tekli öğretim yapılan eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin haftalık ders programlarının ise öğretmen ile okul idaresi işbirliği içinde dersleri aksatmayacak şekilde düzenlenmesi,

2-Diğer alanlarda görev yapan öğretmenlerin ders programlarının süt izni istekleri de göz önünde bulundurularak dersleri aksatmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir."

Açıklamalarında bulunarak, İl Milli Eğitim Müdürlükleri talimatlandırılmış, idareye süt izni saatinin belirlenmesi konusunda geniş takdir yetkisi verilmiştir.Biz bu yazının 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin (D) fıkrasındaki; "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükümlerine,

Devlet Personel Başkanlığının 30.05.2013 tarih 7617 sayılı görüş yazısındaki; "süt izninin personelin tercihi esas alınmak suretiyle kullandırılması gerekir." açıklamasına aykırılık oluşturduğunu "MEB'in süt izni görüş yazısı hem kendi görüşlerine hem de DPB görüşüne aykırı" haberimizde dile getirmiştik.

Doğum izinleriyle ilgili olarak, 13.04.2016 tarih ve 29683 ayılı Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) tarafından yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği'nin(Seri No: 6) "Süt İzni" başlıklı (B) bölümü "Süt izninin kullanımı" başlıklı 3. maddesi (b) bendinde; "b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir." hükümlerince öğretmen Bakanlığın yukarıda belirttiğimiz yazısındaki gibi değil de istediği saatler de süt izni kullanabilecektir.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Süt İzni konusunda idareye takdir hakkı tanıyan 06.01.2016 tarih ve 160504 Sayılı Yazısı yok hükmündedir.

Ahmet KANDEMİR
MEMURLAR.NET
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması