Memuriyet mahalli dışında alınan hangi sağlık raporları geçerlidir?

Memuriyet mahalli dışında alınan hangi sağlık raporları geçerlidir?

SORU: Merhabalar memurlar.net çalışanları. Yıllık iznimi çalışmakta

olduğum il dışında başka bir ilde geçirdim. Daha sonra evlilik izni ve akabinde

rapor aldım. 40 günlük tek hekim rapor limitimi doldurduğum için mecburen artık

hastalık durumlarında kurul raporu alıyordum. Raporumun bitiş tarihinden sonraki

ilk gün yine aynı ilde kaldım. Ve işe gitmedim. Hastalandım ve hastanede 15

gün kurul raporu aldım. Fakat bu en son aldığım raporu çalışmakta olduğum kurum

kabul etmedi. Nedenini sorduğumda da mesai de olmam gereken gün il dışında başka

bir ilde aldığım sağlık kurulu raporunun geçersiz sayılacağını söylediler. Acaba

tek hekim rapor hakkımı bitirdiğim için mecburen aldığım kurul raporu geçersiz

mi sayılıyor. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim . Teşekkürler

şimdiden

CEVAP: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık

ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin

5. ve 6. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık

raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik

ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı

olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip

eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan

memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.""Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."

Sonuç ve Değerlendirme:

Devlet memurlarına memuriyet mahalli dışında aldıkları hastalık raporlarına

dayanarak hastalık izni verilebilmesi için; devlet memurunun geçici

görevde olması, kanuni iznin kullanıldığı sırada alınması ya da acil

bir vakaya dayanması gerekmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının "Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki

sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun

geçerli olup olmadığı, hastalık izni içinde memuriyet mahalli dışından alınan

raporların geçerli olup olmadığı hakkındaki" 10.01.2012 tarihli ve 25118 sayılı

görüşünde "Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri

içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine

çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Söz konusu görüşte memuriyet mahalli dışında hastalık raporlarının ancak acil

servisler tarafından düzenlenmesi halinde söz konusu raporların hastalık iznine

çevrilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığının yönetmelikteki "acil vaka" durumunu "acil

servisler tarafından düzenlenen rapor" şeklinde yorumlamıştır. Kurul raporlarının

acil servisten alınması mümkün olamamakla birlikte, raporda acil vaka olduğuna

ilişkin bir ibare var ise acil servis dışında alınması halinde de hastalık raporlarının

hastalık iznine çevrilmesi kanaatindeyiz. Ancak uygulamada Devlet Personel Başkanlığı

görüşü esas alınmaktadır. Görüş yazısı için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2018, 17:41YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması