TÜM OHAL KHK’LARI İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURUDA KULLANILABİLECEK ORTAK AİHM BAŞVURU FORMU VE ORTAK EK-1’E DAİR PRATİK AÇIKLAMALAR

TÜM OHAL KHK’LARI İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURUDA KULLANILABİLECEK ORTAK AİHM BAŞVURU FORMU VE ORTAK EK-1’E DAİR PRATİK AÇIKLAMALAR

TÜM OHAL KHK’LARI İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURUDA KULLANILABİLECEK ORTAK AİHM BAŞVURU FORMU VE ORTAK EK-1’E DAİR PRATİK AÇIKLAMALAR
22 Aralık 2016 Perşembe 08:19

 1. AİHM’nin 8 Aralık 2016 tarihli Akif Zihni/Türkiye kararı OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bugüne kadar OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin birçok başvuru formu ve eki hazırlanıp yayınlanmıştı. Bu konuda artık herkesin küçük uyarlamalar yaparak kullanabileceği ortak bir başvuru formu ve eki hazırlama tecrübesi oluştu ve Akif Zihni/Türkiye kararının gerekçesini de dikkate alarak “Ortak başvuru formu ve Ek-1” hazırlandı. Bu başvuru formunu, AİHM’ye henüz başvuru yapmamış ilgili herkes, aşağıdaki bilgiler ışığında tamamlayarak kullanabilir. Bu son başvuru formunda, Akif Zihni/Türkiye kararı dikkate alınarak, özellikle iç hukuk yollarının tüketilmesi konusu yeniden yazıldı (s. 10) ve Ek-1’e ayrıca daha ayrıntılı olarak açıklandı.

 1. Tüm OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanların kullanabileceği “Ortak başvuru formu ve Ek-1”, özellikle 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar için hazırlanmış olan başvuru formu ve eki dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu başvuru formu ve Ek-1’i, kamu görevinden bir OHAL KHK’sı ile çıkarılan veya çıkarılacak herkes, çok küçük uyarlamalar yaparak kullanabilir. Özellikle 30 günlük başvuru süresini kaçırdıkları için AYM’ye başvuramamış olanların bu başvuru formunu ve ekini kullanmalarında yarar bulunmaktadır. AİHM’ye yapılacak başvuru süresi, ilgili KHK’nın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren altı ay olup, altı ay dolmadan başvuru formu ve ekleri, eksiksiz olarak hazırlanıp postaya verilmelidir. Aksi halde 6 aylık süre kesilmez.

 1. Daha önce sitemizde yer alan başvuru formu ve ekini kullanarak AİHM’ye başvuru yapmış olanların, internet sitesinde yer alan üç sayfalık Ek Beyan Dilekçesini AİHM’ye fakslamaları ve normal posta yolu ile göndermeleri yeterli olacaktır. Bu faksı ne kadar hızlı gönderirseniz o kadar iyi olur. Dolayısıyla önceden başvuru yapanların ayrıca yeni bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Ancak sitemizde yer alan başvuru formunu kullanmadan, eksik bir başvuru formu ile AİHM’ye başvuranlar, bu başvuru formunu da kullanarak AİHM’ye 6 aylık süreyi kaçırmadan yeni bir başvuru yapabilirler. Bu açıdan yeni bir başvuru yapmanın önünde hiçbir engel yoktur. Mahkemeler dava dilekçelerinde sunulan iddialarla bağlı olup, eksik başvuruların reddedilme ihtimali bulunmaktadır.

 1. 675 sayılı KHK dışında başka bir KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar, ortak başvuru formunun yedinci sayfasında, 13, 14 ve 15 numaralı paragraflarda “675 sayılı KHK ve 29 Ekim 2016” tarihini durumlarına uygun şekilde düzeltmelidirler. Eğer başka bir KHK ile kamu görevinden çıkarıldıysanız, o KHK’nın numarasını ve 29 Ekim 2016 tarihi yerine de KHK’nın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihi, bahse konu bilgilerin yerine yazınız. Bu doğrultuda, başvuru formunun on ikinci sayfasında Ek-2’nin numara ve tarihinde de değişiklik yapınız. Aynı şekilde, başvuru formunun dokuzuncu sayfasının bir ve on beşinci satırlarında ve onuncu sayfanın son iki satırında (altı ay kuralına ilişkin açıklama) durumunuza uyan düzeltmeleri yapınız. Ayrıca, hak ihlallerine ve iç hukukta etkili başvuru yolunun bulunmadığına dair açıklamaların yer aldığı EK-1’de ilk paragrafta ve yirmi iki ile yirmi dördüncü paragraflarda da benzer şekilde düzenleme yapınız. 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanların bu açıdan söz konusu başvuru formu ve Ek-1’de herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak AİHM başvuru formunun eksik kısımlarını doldurunuz.

 1. AİHM’ye göndereceğiniz başvuru zarfına sadece iki tür metin ekleyiniz. Bunlardan ilki başvuru formu, ikincisi ise başvuru formunun 12. Sayfasında belirtilen eklerdir. Bunların dışında başkaca hiçbir metin veya belge eklemeyiniz. AİHM şekil şartlarını katı bir şekilde yorumlamakta ve en küçük eksiklik veya fazlalıkta başvuruları usulden reddedebilmektedir.

 1. Başvuru formu: İnternet sitesindeki başvuru formu 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar için daha önce hazırlanmış olan başvuru esas alınarak herkesin (tüm KHK’larla kamu görevinden çıkarılan her kamu görevlisinin) kullanacağı hale getirildi. Kişiye özel bilgilerin yer aldığı sayfalar boş bırakıldı. Bu boşlukları aşağıda yazıldığı şekilde sizler doldurmalısınız. Başvuru formunu öncelikle bilgisayarınıza kaydediniz; bu form bilgisayarınızda Adobe Reader 9 (adobe.com) veya Foxit Reader 7 programları olmadan açılmamaktadır. Bu programlar bilgisayarınızda yoksa internetten indirebilirsiniz.

 1. Başvuru formunun birinci sayfasında sol tarafta “1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Başvurucu kadın ise, 9. sırada değişiklik yapınız.

 1. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.

 1. Başvuru formunun üçüncü sayfasında avukata veya üçüncü bir kişiye vekâlet vererek başvuru yapacaksanız doldurmanız gereken bölümler yer almaktadır. Eğer başvuruyu doğrudan siz imzalayarak gönderecekseniz, bu sayfayı boş bırakınız. Ancak avukat ya da bir yakınınız aracılığıyla başvuru yapacaksanız bu durumda üçüncü sayfadaki boşlukların doldurulması gerekir; hem başvurucu hem de vekil olan kişi ıslak imza ile YETKİ BELGESİ kısmını imzalamalıdır. Temsilci avukat ise (sadece) sağ taraf, değilse (sadece) sol taraf doldurulmalıdır. Eğer başvuruyu temsilci yapacaksa, son sayfada da (71 ve 72. kutular) değişiklik yapıp, adres bölümüne vekil tayin edilen kişinin bilgileri yazılmalı ve son sayfadaki imza bölümünü temsilci imzalamalıdır. Başvurunuzu avukata yaptıracaksanız, özellikle başvuru formunun sekiz, dokuz ve onuncu sayfalarındaki açıklamaları değiştirmemesini talep ediniz. Bu açıklamalar AİHM’den pozitif netice almak için önemlidir.

 1. Dördüncü sayfa tüzel kişilere ilişkin olup sizi ilgilendirmediği için boş bırakınız.
 2. Başvuru formunun beş, altı ve yedinci sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmış olup silme yapılması durumunda sistem tekrar ekleme yapmaya izin vermemektedir. Kural olarak bu bölümde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Olaylar hak ihlalleri açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir. Sadece beşinci sayfanın ikinci satırında “ikametgâh” için boş bırakılan kısma yaşadığınız şehrin ismini yazınız. Yedinci sayfanın son paragrafına da idare mahkemesinde açtığınız iptal davası ile Anayasa Mahkemesine yaptığınız bireysel başvurunun tarihlerini ekleyiniz. Olaylar kısmında yer vermek istemediğiniz herhangi bir ifade olduğunu düşünüyorsanız, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

 1. Başvuru formunun sekiz ve dokuzuncu sayfalarında hak ihlallerine (şikâyetlere) yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmayınız. Bu bölüm taleplerinize (hak ihlallerine) ilişkin olup lehinize karar çıkmasını istiyorsanız, hukuken daha ileri argümanlar yazamadığınız sürece, değişiklik yapmamanızı öneririz

 1. Onuncu sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölüme de dokunmayınız. Bu sayfada yer alan bilgiler özellikle AİHM’nin Akif Zihni/Türkiye kararı ve iç hukukta yaşanan son gelişmeler ışığında yenilenmiştir. Daha önce başvuru yapanların yeni bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, AİHM’ye bu konuda ek bir dilekçe (güncel gelişmeler) göndermeleri yeterli olacaktır. Bu konuda, internet sitesinde açıklayıcı bilgi ve ek dilekçe örneği yer almaktadır.

 1. On birinci sayfada sadece sayfanın sonundaki 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz. Eğer AİHM önünde derdest başka bir başvurunuz yoksa bu sayfaya da dokunmayınız. Aksi durumda 66. paragrafta “evet” kutucuğunu işaretleyip, 67. kutucuğa da derdest olan başvurunuzun numarasını yazınız. 62. ve 63. paragraflara da dokunmayınız.

 1. On ikinci sayfada altı adet ek ismine yer verilmiştir. Bu ekleri sizler hazırlayacaksınız. Ek-1, başvuru formuyla birlikte internet sitesinde sayfanın sol tarafında yer almaktadır. Genel olarak tamamen hukuki argümanlardan ibaret olan bu metne dokunmadan başvurunuza ekleyebilirsiniz. Bu metin, önceki metinlerden farklı olarak, iç hukukta idari yargı ile Anayasa Mahkemesinin şikâyetler açısından teoride ve pratikte etkisiz olduğu bilgisine de yer vermiştir. Arzu ederseniz F- İHLAL EDİLEN DİĞER HAKLAR başlığı altındaki bölümde, sizin durumunuza uymayan paragrafları çıkarabilirsiniz. Örneğin, hiçbir sendika, dernek veya vakfa üye olmayanlar bu husustaki şikâyeti çıkarabilir; hatta çıkarmalıdır. Bu paragraf özellikle sendika üyesi olan öğretmenler için eklenmiştir. F başlığı altındakiler hariç diğer bölümlere dokunmamanızda yarar bulunmaktadır. Metnin şekline de dokunmayınız; AİHM yönergeleri ışığında hazırlanmıştır. İsterseniz son sayfaya tarih atıp imzalayabilirsiniz. Ek-1 kesinlikle 20 sayfadan fazla olmamalı (AYM başvurusu gibi diğer ekler 20 sayfadan fazla olabilir.), başvuru formundaki bilgilerin açıklamasından ibaret olmalı, devamı niteliğinde de olmamalıdır. Ek-2, 675 sayılı KHK’nın metni ve isminizin geçtiği sayfanın fotokopisinden ibaret olmalıdır. Diğer KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılanlar bu ekte değişiklik yapmalı ve kendi durumlarına uyan KHK’nın metnini ve ilgili sayfanın fotokopisini eklemelidirler. Ek-3, idare mahkemesine açtığınız dava dilekçesinin fotokopisi olmalıdır. Ek-4, Anayasa Mahkemesine sunduğunuz başvuru formunun fotokopisi olup, özeti eklemenize gerek yoktur. Ek-5 Trabzon İdare Mahkemesinin verdiği ret kararının fotokopisi olmalıdır; eğer sizin açtığınız iptal davası reddedildiyse, başvuru metninde gerekli eklemeyi yapıp, Ek-5 olarak o kararın fotokopisini ekleyebilirsiniz. Veya daha güncel tarihli ve özellikle 4 Kasım 2016 tarihinden sonra verilmiş herhangi bir ret kararı da ekleyebilirsiniz. Bu durumda metinde uyarlama yapmanız gerekecektir. Ek-6 ise kimlik kartınızın ön yüzünün fotokopisi olmalıdır. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası vererek adeta bir kitap şeklinde hazırlayınız. Daha sonra başvuru formunun 12. sayfasında her bir ekin karşısına, o ekin başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve hiçbirini zımbalamadan, başvuru formu üste gelecek şekilde, tümünü deforme olmayacak bir zarfa koyunuz.

 1. Başvuru formunun on üçüncü sayfasında, 70 numaralı kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. kutucuğa, başvuruyu doğrudan siz yapacaksanız, siz imza atınız. Avukat veya bir yakınınız sizi temsil etmekte ise, bu durumda “temsilci” kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci olan kişi bu kutucuğa imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi üçüncü sayfanın da doldurulması şarttır. 72. kutucuğa ise başvurucunun ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda verdiğiniz adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazdığınız bir mektupla AİHM’ye yeni adresinizi mutlaka bildiriniz; önce fakslayıp daha sonra posta ile Mahkemeye gönderiniz. Eğer başvuruyu temsilci (avukat veya bir yakın) yapıyorsa, 72. kutucuğa temsilcinin ismi, soy ismi ve adres bilgileri yazılmalı ve “temsilci” kutucuğu işaretlenmelidir.

 1. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) zarf üzerine yazınız; kendi adres bilgilerinizi de yazıp başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS ya da benzeri güvenli bir kargo ile göndermenizde yarar var. Postada kaybolma ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için en azından iadeli taahhütlü gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini AİHM’ye sunarak, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabileceksiniz.

 1. Başvuru formunun imzalı bir fotokopisi dâhil, tüm belgelerin ve postaya verme belgesinin birer fotokopisini mutlaka saklayınız. AİHM’ye göndereceğiniz her belgenin fotokopisini gönderiniz; aslını saklayınız. Başvurunuza dair her türlü yeni gelişmeden de mahkemeyi zamanında haberdar ediniz; A4 kâğıda söz konusu gelişmeyi yazarak, başvurucu ismini ve (varsa) başvuru numarasını da yazarak, önce fakslayıp daha sonra da posta yoluyla gönderiniz.

Tüm açıklanan gerekçelere rağmen, başvurunuz AİHM tarafından reddedilirse, AYM kararı sonrası AİHM’ye yeni bir başvuru yapabilirsiniz

 1. İç hukuk yolları henüz tüketilmediği gerekçesiyle ve Akif Zihni/Türkiye kararına atıf yaparak AİHM bu başvurunuzu reddederse, iç hukuk yolları tüketildikten sonra yeni bir başvuru yapma hakkınızın olduğunu unutmayınız. Bu açıdan AYM’nin bu konuda vereceği ilk karardan sonra ve her halükarda altı ay içerisinde AİHM’ye yeni bir başvuru yapınız. Başvuru formunda ileri sürdüğünüz hak ihlallerinin büyük çoğunluğunun idare yargı kararlarıyla giderilmesi mümkün olmadığı için, idari yargıda açtığınız davanın sonucunu beklemeden AİHM’ye başvurmalısınız. Aksi durumda AİHM ileride, “idari yargının bahse konu hak ihlalleri (örneğin masumiyet karinesi) açısından etkisiz olduğunu bilmeniz gerektiğini ve buna rağmen idari yargı kararını bekleyerek altı aylık süreyi kaçırdığınızı” belirtip, bu şikâyetlerinizi reddedebilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için, KHK’lar konusundaki ilk AYM kararından hemen sonra ve her halükarda altı ay içerisinde, aynı şekilde AİHM’ye yeni bir başvuru yapmanız tavsiye olunur. Bu açıdan, başvuru formunun sadece 10. sayfasında değişiklik yapılması yeterli olabilecektir.
EKLER

AİHM ŞİKAYETLERE İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMALAR PDF
AİHM ŞİKAYETLERE İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMALAR
Tüm OHAL Mağdurlarına Ortak AİHM Başvuru Formu

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.