EĞİTİMDE YENİ ÇIKMAZ

Rehber öğretmenlerin derslere girmesini sağlayan düzenlemeye, ilk tepki eğitim sendikalarından geldi.

EĞİTİMDE YENİ ÇIKMAZ
Eğitimde yeni çıkmaz Rehber öğretmenlerin derslere girmesini sağlayan düzenlemeye, ilk tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim camiasını tedirgin eden düzenleme joker öğretmen yaratma çabası olarak algılandı

Alan dışı atama şüphesi oluştu

EĞİTİM Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal da tasarı ile ilgili endişelerini açıkladı. Yapılacak değişiklikler İçin eğitim sendikalarından, derneklerinden ve ilgili kurumlardan görüş alınmadığını İfade eden Necip Vardal ise şunları söyledi: "Rehber öğret» menler haftada 30 saat çalışıyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte artık 40 saat çalışacaklar.

Rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin 40'a çıkarılması Anayasa'nın eşitlik ilkelerine aykırı. İlgili yönetmelikte'psikolojik danışmanlık' ibaresi kaldırılmış. Bu, alan dışı atamaların yolunu açabilir. Alan dışı atamaların yolunun açılması ise rehberlik alanındaki çalışmaların sekteye uğramasına neden olur. Öte yandan rehber öğretmenlerin yürüttüğü çalışmanın, bir yönüyle de psikolojik danışmanlık boyutu var. Bunun gözardı edilmesi sorun yaratır. Bu öğretmenlere nöbet görevi, sınav gözetmenliği, ETÜT görevi öngörülüyor.

Bu, rehberlik ilkeleri İle çelişen bir durum. Değişiklik yapılacaksa tüm taraflar ile görüşülmeli ve değerlendirme yapılmalı." Merj Eyyup Demir REHBER öğretmenlerin çalışma saatlerini artıran, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminin, Rehberlik Hizmetleri olarak değiştirilmesini öngören tasarı, eğitim camiasının tepkisini çekti. Henüz görüşüldüğü ileri sürülen yönetmelik; rehber öğretmenlerin derslere girmesi, nöbetçi öğretmenlik yapması ve çalışma saatlerinin günde 6 saatten 9 saate çıkarılması gibi değişiklikleri içeriyor. Yapılan düzenlemeden rahatsızlık duyan sendikalar, yaşanacak sorunlara dikkat çekerek, tasarının yürürlüğe fl|MB girmesine itiraz etti. Rehber öğretmenlerin akademik eğitimlerinin sınıfta derse girmeye uygun olmadığı ve bu değişikliğin boş dersleri dolduracak joker öğretmen yaratma çabası olduğu endişesini taşıyan eğitimciler, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünde

İSTİSMARA ÇAREYDİTürk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, "Bu tasarı ile üniversitelerin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından mezun öğrencilerin dışında, yani alan dışından rehber öğretmen atamasının amaçlandığı düşünülmekte. Bunun neticesinde alanında uzman olmayan kişilerin rehber öğretmenliğe atanmasmın önü açılacak. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bu alanda eğitim almamış, diğer alanlarda eğitim almış ama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi mesleğine atanmamış kişiler tarafından yürütülmek zorunda bırakılacak" dedi.

Öğrencilerin psikolojik problemlerini ya da herhangi bir derdini rahatça rehberlik servisinde ifade edebilmesinin pek çok cinsel istismar vakasının, şiddetin, tütün-alkol-madde gibi alışkanlıkların ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde etkili olduğunu belirten Demir, taslağın geri çekilmesini istedi. Başkan Demir şunları söyledi: "Öğrencinin sırlarını, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabilmesini; rehberlik servisinin 'Nöbetçi Öğretmen' rolüne ve öğrencilerle disiplin ilişkisine girmemesine borçluyuz. Nöbetçi öğretmen bir öğrenciyi idareye şikayet ettiğinde arayı yumuşatacak olan rehber öğretmendir. Rehber öğretmenin nöbetçi olması bu vasfını ortadan kaldırmakta. Hiçbir pedagojik, psikolojik altyapısı olmadan hazırlanmış bu yeni taslağı kınıyor ve imzadan geri dönmesini talep ediyoruz."

MÜCADELE EDECEĞİZ

Hazırlanan taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde, birçok sorunun yaşanacağını savunarak, doğacak olumsuzlukları maddeler halinde sıralayan Eğitim-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bülent Turan ise mesleğin sıradanlaşürılacağını savundu. Turan, "Eğitim öğretim hizmetlerindeki birçok sorun ve sıkıntıya rağmen, görevlerini nitelikli yapan eğitimcilerin çabalan ile olumlu çalışmalar yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri birimleri nitelik kaybına uğrayacak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri mesleğinin genel disiplininin değiştirilmesi, ayrıca mesleğin asıl amacı ve içeriği ile bağdaşmayan otorite figürü verilmesi, mesleği sıradanlaştıracak ve amacı dışında uygulamalara yönlendirecek. Öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getirecek" dedi. Rehber öğretmenlerin çalışma şartlarının ve özlük haklarının korunması gerektiğini ifade edeıBaşkan Turan, yapılacak değişikliklerin yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesini istedi. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 'Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı' başlıklı 4. maddesine de atıfta bulunan Turan, şunları dile getirdi: "Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeyi yürürlüğe koymamalı. Eğitim-İş olarak düzenlemenin yürürlüğe girmemesi için Bakanlık nezdinde her türlü girişimde bulunacağız, dayatmacı yaklaşım devam ettiği takdirde sendikal ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Umut KARAKOYUN

 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması