HANGİ ÖĞRETMENLER AYNI ZAMANDA AVUKATLIK DA YAPABİLİYOR?

HANGİ ÖĞRETMENLER AYNI ZAMANDA AVUKATLIK DA YAPABİLİYOR?

HANGİ ÖĞRETMENLER AYNI ZAMANDA AVUKATLIK DA YAPABİLİYOR?
Hukuk Fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine sahip olan öğretmenin, öğretmenlik mesleğini yaparken aynı zamanda Avukatlık mesleğini de yürütebilmesi imkanı sadece bazı öğretmenlere tanınmıştır.

İlgili mevzuat

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesinde Avukatlık ile birleşemeyen işlerden söz edilirken; “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” denilmek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin Avukatlık ile birlikte yapılamayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, hangi işlerin Avukatlık ile birleşebileceği ise bu Kanunun 12 nci maddesinde sayılmış ve bu işler arasında Öğretmenlik mesleğine yer verilmemiştir.

Ancak, aynı Kanunun geçici 20 nci maddesinde ise “10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.” denilmiştir.

Öğretmenlik ve Avukatlık mesleğini birlikte yapabilecek olanlar

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri çerçevesinde;

-10 Mayıs 2001 tarihinden önce, ilköğretim veya orta öğretimde Öğretmenlik görevinin yanı sıra Avukatlık mesleğini de birlikte yapanların,-10 Mayıs 2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta Öğretimde öğretmenlik görevi yapanlardan, bu tarihten önce Avukatlık stajına başlamış olanların

iki mesleği birlikte yapmaları mümkündür.

İki mesleği birlikte yapamayacak olanlar

Söz konusu Kanun hükümlerine göre;

**10 Mayıs 2011 tarihinden önce Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmakla birlikte, bu tarihten sonra Öğretmenlik görevine başlayanların,

**10 Mayıs 2011 tarihinden önce Öğretmenlik mesleğinde olanlardan, bu tarihten sonra Avukatlık ruhsatnamesine (o tarihten önce avukatlık stajına başlayanlar hariç) sahip olanların,

**10 Mayıs 2011 tarihinden sonra Öğretmenlik mesleğine giren ve Avukatlık ruhsatnamesine sahip olanların söz konusu iki mesleği birlikte yürütmeleri mümkün olamamaktadır.

(memurunyeri)YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması