Göreve İadelerde Unvan Ve Statü Kaybı Ne Olacak

Göreve İadelerde Unvan Ve Statü Kaybı Ne Olacak

15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte aralarında eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenleri ve personelinin de bulunduğu eğitim çalışanları hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma ve ihraç işlemi uygulanmıştır. Ancak, bazı eğitim kurumu yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve personelinin haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri ve ihraç işlemi uygulandıktan sonra, terör örgütü ile bir bağlantısı olmadığı için bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmesine veya iade edilmesine rağmen, yöneticilik görevlerine başlatılmamışlar veya önceki görev yerlerine iade edilmemişlerdir.

 Göreve İadelerde Unvan Ve Statü Kaybı ÖnlensinGörevden uzaklaştırma Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğundan, tedbirin kaldırılması halinde, tedbirin uygulanmasından önceki hukuki duruma geri dönülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ihraç edilenlerin iade edilmesiyle suçsuz oldukları kanıtlanmıştır. Bu kişilerin mali ve sosyal hakları ile birlikte daha önce içinde bulundukları hukuki statüleri ve yönetici unvanlarının veya eski görev yerlerine iade edilmesi gerekmektedir.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de bulunan hükümler kapsamında idari amirlere, yönetici kadrolarında bulunan personeli görevlerine iade ederken takdir yetkisi verilmiştir. Bu hükme dayanarak idari amirler kişileri cezalandırmak adına bir keyfiyet içerisine girmektedirler. Bununla birlikte öğretmen ve personellerin de eski görev yerlerine iade etmeyip, görev yerlerinin belirlenmesi hususunda bir keyfiyet içerisine girmektedirler.

İdari işlemlerin tesisinde, idareye tanınmış bulunan takdir hakkı hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri veya ihraç işlemi uygulandıktan sonra iade edilen yöneticilerin eski yönetici unvanlarının verilmesi ve görevden uzaklaştırma tedbiri veya ihraç işlemi uygulanmadan önceki hukuki statülerine ve eski görev yerlerine döndürülmeleri, öğretmen ve personellerin ise eski görev yerlerine iade edilmesi hukuk devleti ilkesi kapsamında hakkaniyet gereğidir.

Türk Eğitim Sen olarak; haklarında görevden uzaklaştırma veya ihraç işlemi uygulandıktan sonra, 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan veya ihraç edildikten sonra görevine iade edilen eğitim kurumu yöneticilerinin, yönetici olarak; eski görev yerlerinde başlatılması, öğretmen ve personellerin ise eski görev yerlerine iade edilmesi, mali ve sosyal haklarının iade edilmesi için, valiliklere talimat gönderilmesi hususunda Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması