OHAL Komisyonu, Kurumun Kuvvetli İrtibat ve İltisak Görüşünü Kabul Etmedi

OHAL Komisyonu, Kurumun Kuvvetli İrtibat ve İltisak Görüşünü Kabul Etmedi

OHAL Komisyonu Aralık ayında verdiği kararla rütbeli polisin başvurusunu kabul ederek görevine iade etti.
Bu kararda polisin personel bilgi dosyasından elde edilen bilgilerde aşağıdaki bulgulara yer verildi.
1. Kodlama ile fişlenmiş personelden olduğu BEYAZ-F2 olarak kodlu olduğu, (Farklı hayat görüşünden olan hayatının hiç bir döneminde FETÖ ile bağlantısı olmamış, FETÖ tarafından zararlı görülen örgüte zarar verebileceği düşünülen kişiler seviyesinde kodlandırılmış durumda olduğu)
2. Üst amir kanaati olarak, ….. tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde FETÖ/PDY terör örgütüyle kuvvetli irtibat ve iltisakı bulunduğu yönünde görüşlerin belirtildiği,
3. Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edinilmediği,
4. Başvurucu hakkında yapılan UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunmadığı.
Başvurucunun kamu görevine iade talebi yerinde görülerek 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır denilerek görevine iade edilmiştir.
 
Bu kararda en önemli detay, kurumun terör örgütü ile kuvvetli irtibat ve iltisak görüşünü OHAL Komisyonunun tek başına dikkate almadığıdır. OHAL Komisyonu kurumların hatalı işlemlerini denetleyerek masumları aklamaya devam edecektir.
Darbe girişimi sonrasında yaşanan ağır travma kurumların hatalı işlemlerine sebep olmuş olabilir. 
Akl-ı selimle hareket en doğrusu idi. Yapılan tüm işlemler hukuk denetimine tabidir.
 
Benzer bir şekilde kamu görevine son verilmiş masumlar OHAL Komisyonuna güvensinler. Eninde sonunda devletimiz hataları düzeltecek, hatalara imza atanlara adalet önünde hesap soracaktır.
Devlete küslük olmaz, devletimize asla küsmedik küsmeyiz.
OHAL Komisyonunu adaletli yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Devletimizin tüm hataları düzelteceğine inancımız tamdır.
 
________________________________________
İlgili Karardan;
Kurum: EGM 679Aynı ret için sunulan gerekçeli kararlarda olduğu gibi;
I. Başvuru Konusu
II. Ön İnceleme
III. İnceleme
A. Komisyon incelemesine dair usul ve esaslar
B. Başvurucunun Beyanları
C. Başvuruya ilişkin bilgi, belge ve tespitler
IV. Değerlendirme
Başlıklarından oluşmaktadır.
Başvurusu konusu, ön inceleme kısımları matbu ifadeler…
İnceleme kısmında, usul ve esaslar kısmı matbu ifadeler,
Başvurucunun komisyon başvurusundaki beyanlarının özeti.

Başvurucuya ilişkin bilgi, belge ve tespitler konusu detaylı yazılmış.
Kurumu tarafından komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında yazılan hükümlerden bahsedilmiş. EGMde kodlama ile fişlenmiş personelden olduğu BEYAZ-F2 olarak kodlu olduğu, (Farklı hayat görüşünden olan hayatının hiç bir döneminde FETÖ ile bağlantısı olmamış, FETÖ tarafından zararlı görülen örgüte zarar verebileceği düşünülen kişiler seviyesinde kodlandırılmış durumda olduğu,)
Başvurucu hakkında üst amir kanaati olarak, ….. tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde FETÖ/PDY terör örgütüyle kuvvetli irtibat ve iltisakı bulunduğu yönünde görüşlerin belirtildiği.
Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalardan; başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edinilmediği.
Ayrıca, başvurucu hakkında yapılan UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunmadığı.

 

IV. DEĞERLENDİRME
Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge, olgu ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde;
Başvurucunun, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebi yerinde görülerek 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: basvuruyorum.com

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2018, 18:32YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması