OHAL KOMİSYONUNUN İKİ RET VE BİR KABUL KARARI İÇİN GEREKÇESİ

OHAL KOMİSYONUNUN İKİ RET VE BİR KABUL KARARI İÇİN GEREKÇESİ

OHAL KOMİSYONUNUN İKİ RET VE BİR KABUL KARARI İÇİN GEREKÇESİ

Birinci RET Kararı sonuç sayfasında:

Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında; başvurucunun, FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandığı ByLock programının kullanıcısı olduğu, örgüt üyeliği ve irtibatına dair kendi ikrarının mevcut olduğu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında iddianame düzenlenmiş olması hususları ile, inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler bu örgütle irtibatını ortaya koymaktadır.

Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmede, terör örgütleri ile Milli Güven Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde görülmeyerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İkinci RET Kararı sonuç sayfasında:

Başvuru konusu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında. Başvurucunun. FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandığı “ByLock” programının kullanıcısı olduğu hususu ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler bu örgütle irtibatını ve iltisakını ortaya koymaktadır.Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmede, terör örgütleri ile Milli Güven Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde görülmeyerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ret kararlarının kişilere hangi tarihte tebliğ edildiğini bilemiyoruz. Tahminimizce Ocak ayı ortalarına doğru bu kararlar başvuruculara kurumları aracılığıyla tebliğ edilmiştir. Kararların tebliği 685 s KHK hükümlerine göre başvurucuların en son görev yaptığı kurum aracılığıyla yapılmaktadır.

Tebliğ tarihi itibariyle RET kararı ile sonuçlanan başvurucular 60 gün süre içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde, komisyon kararlarına karşı İPTAL davası açabileceklerdir.

***

Kabul Kararı:

Kabul kararı alan başvurucu SGK’dan (Ankara) 672 sayılı KHK ile ihraç olmuş. Hakkında herhangi bir kriter veya ihraç edilmeye konu olacak bir delil bulunamamıştır. Komisyon başvurucuya SGK aracılığıyla kararını tebliğ etmiştir. Tebliğ belgesinde başvurunun yerinde görülerek başvurunun kabulüne karar verilmiştir denmiştir. Tebligat 09.01.2018 tarihinde başvurucuya yapılmıştır.

Başvurucuya 685 s KHK’nın ilgili hükümleri adres gösterilerek 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından atamasının yapılacağı bildirilmiştir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması