OHAL komisyonu kararıyla iade edilenlerin mali ve sosyal hakları verilmelidir

OHAL komisyonu kararıyla iade edilenlerin mali ve sosyal hakları verilmelidir

OHAL komisyonu kararıyla iade edilenlerin mali ve sosyal hakları verilmelidir

Eğitim-Bir-Sen olarak, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na başvurarak, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının verilmesi gerektiği yönünde bir görüş yazısı talep ettik.

OHAL KHK hükümleriyle kamu görevine iade edilenler hakkında ilgili kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği yönünde açık hüküm yer almasına rağmen, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin 2016/25923 sayılı bireysel başvuru kararında, “(…) Uygulamada da daha önce göreve iade edilenler yönünden iadenin yöntemine ve sonuçlarına dair KHK’lar ile hükümler ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca kamu görevine iade edilen kişiler bakımından görevden çıkarmaya ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu kapsamda göreve başlayanlara geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmektedir. Sonuç olarak söz konusu başvuru yolunun (…) göreve iade hâlinde mali kayıpların telafi edilebilmesine imkân tanıması nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir.Söz konusu karara göre 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de aksine bir hüküm yer almaması nedeniyle Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilecek personele ihraç edildikleri tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süre zarfındaki özlük hakları verilebilecektir. Dolayısıyla ihraç edilen personelin Komisyon kararıyla kamu görevine iadeleri hâlinde ihraç işleminin tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerekmektedir. Nitekim 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesinin birinci fıkrasında, başvuruları kabul edilenlerin yeniden atanmalarının değil, kamu görevine iade edilmelerine karar verildiği açıkça ifade edilmektedir.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği yönünde bir görüş yazısı istedik.  

DPB'ye yazdığımız yazıya erişmek için tıklayınız

MB'ye yazdığımız yazıya erişmek için tıklayınız
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması