13 NİSAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

13 NİSAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11601 Ankara İli, Altındağ İlçesi, Yenice Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Öğrenci Yurdu Yapılması Amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

–– Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik

–– Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

–– Ülkemize Kruvaziyer Gemi İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/04/2018 Tarihli ve 7777 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması