675 ve 676 sayılı KHK'lerde memurları ilgilendiren düzenlemeler

675 ve 676 sayılı KHK'lerde memurları ilgilendiren düzenlemeler
31 Ekim 2016 Pazartesi 06:30

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede iki KHK yayımlandı. Bu KHK'da memurları

ilgilendiren düzenlemeleri bir arada yayımlıyoruz.

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler

yayımlandı.

Bu KHK'larda, diğer kanunlarda düzenlemeler yapan hükümler de bulunmaktadır.

KHK'lar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun iki maddesine yeni fıkralar

eklenmiştir. Ayrıca sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik

düzenlemeler getirilmiştir.

675 ve 676 sayılı KHK'ler için tıklayınız.

İşte 675 ve 676 sayılı KHK'larda memurları ilgilendiren düzenlemeler:

DEĞERLENDİRME

KHK'DA YER ALAN DÜZENLEME

657'e tabi personel için, görevden uzaklaştırmalarda uygulanan

3 aylık sınırlama kaldırıldı

675 sayılı KHK- Madde 13- (1) 15/7/2016 tarihinden 20/7/2016

tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla olağanüstü halin ilan

edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre

içinde görevden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için

öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Memurluğa alınma şartları arasına yeni bir madde eklenmiştir.

Buna göre memurluğa alınacaklar, güvenlik soruşturması tabi tutulacak.

MADDE 74- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki alt

bent eklenmiştir.

"8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak."

Memurluktan çıkarma maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

MADDE 75- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının

(E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere

yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik

kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."

Sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alınmasına yönelik

düzenleme yapılmıştır. Ayrıca sözleşmeli sağlık personeli, eğer aile birliği

mazareti yok ise, 4 yıl atandığı yerde görev yapmak zorunda kalacak.

MADDE 76- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı

ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararnameye

45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45/A maddesi eklenmiştir.

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç

olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca

ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda

bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı

(KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği

gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık

tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve

yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle

başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde

bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak

sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli

pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı

kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık

ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu

statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu

yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar

talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

(A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde

en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri

hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri

aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde

değerlendirilir.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez.

Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu

tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek

emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları,

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan

ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın

atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye

ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların

pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas

edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi,

teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki

ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan

atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan

herhangi bir hak doğurmaz."

Sözleşmeli öğretmenlere yönelik sözlü sınavı geçen bazı

adaylarda Bylock çıkması nedeniyle, sözleşme imzalanmadan hiçbir hak talep

edilmeyeceği kanuna yazılmıştır.

MADDE 80- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin

ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla

geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz."

Emniyet Genel Müdürlüğünde, genel müdür yardımcısı sayısı

7 olarak belirlendi. Biri MİAH sınıfından atanabilecek.

MADDE 27- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat

Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez, taşra

ve yurt dışı" ibaresi "merkez ve taşra" şeklinde değiştirilmiş,

aynı fıkranın (A) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (C) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

"Genel müdür yardımcılarının sayısı müşterek kararname ile yediye

kadar çıkarılabilir. Gerek görülmesi halinde, genel müdür yardımcılarından

biri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı personel arasından genel hükümlere

göre atanabilir."

Lise mezunları arasından özel harekat polisi alımında,

"terhis tarihinden itibaren otuzaltı aydan fazla süre geçmemiş olmak"

şartı kaldırıldı.

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından

gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu

Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat

sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında

alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar

ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.