Danıştay, izin almadan kanuni mazeret iznini kullanan memura verilen cezayı iptal etti

Danıştay, izin almadan kanuni mazeret iznini kullanan memura verilen cezayı iptal etti
25 Ekim 2016 Salı 17:27

Kamu kurumunda yaşanan olayda, bir memur, kayınpederi vefat ettiği için, amirinden

veya kurumundan izin almaksızın işe gitmemiş ve cenaze işlerini takip etmiştir.

Memur, mazeret bitiminde işe başlamış ve mazeretini kurumuna sunmuştur.

Ancak kurum, işe gelmediği günlerde kurumdan izin almadığı için personeline

aylıktan kesme cezası vermiştir.

Açılan davada idare mahkemesi, ortada olayın başlangıcı sırasında bir izin

dilekçesi olmadığı için verilen cezayı onamıştır.

Danıştay 12. Dairesi ise kanuni mazeret izinlerinin kullanılabilmesi için amirin

izninin olmasına gerek bulunmadığı yönünde kanaat belirtmiş ve idare mahkemesi

kararını bozmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı

Esas No : 2012/4436

Karar No : 2015/6001

İstemin Özeti : Hatay İdare Mahkemesince verilen 25/11/2011 tarihli ve E:2010/1719;

K:2011/2087 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava;... kontrol memuru olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin

(b) alt bendi uyarınca ve bir alt ceza uygulanarak 1/30 oranında aylıktan kesme

cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 26.10.2010 tarihli ve 2010/238 sayılı

işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların

yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 30.05.2010-04.06.2010 tarihleri arasında işe

gitmediğinin günlük olarak tutulan tutanaklarla tespit edildiği, bu tarihlerde

işe gitmediğinin davacı tarafından da kabul edildiği, usulüne uygun olarak

verilmiş bir izin dilekçesi ve alınmış bir izin de bulunmadığı görüldüğünden,

davacının sabit görülen fiiline uygun disiplin cezası ile cezalandırılmasına

ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın

reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen

incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D)

bendinin (b) alt bendinde; "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek"

fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren

fiil ve haller arasında sayılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; geçmiş hizmetleri

sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan

memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği hükme

bağlanmıştır.

Öte yandan 657 sayılı Kanun'un "Mazaret izni" başlıklı 104.

maddesinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan ve 13.02.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe

giren değişiklikle; " (...) B) Memura, eşinin doğum yapması halinde,

isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da

eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde

isteği üzerine yedi gün izin verilir. (...)" düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; ... kontrol memuru olarak görev yapan davacının,

eşinin babasının 30.05.2010 tarihinde vefat ettiği, bu sebeple

davacının 31.05.2010-04.06.2010 tarihleri arasında herhangi bir yazılı veya

sözlü izin almadan işe gitmediğinin tespiti üzerine yapılan soruşturma sonucunda

getirilen teklif doğrultusunda, 26.10.2010 tarihli ve 2010/238 sayılı işlem

ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının

(D) bendinin (b) alt bendi uyarınca ve bir alt ceza uygulanarak 1/30 oranında

aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine bakılan davanın açıldığı

anlaşılmıştır.

Bakılan olayda; her ne kadar davacının 31.05.2010-04.06.2010 tarihleri arasında

işe gitmediği hususu sabit olsa da, söz konusu tarihlerde işe gitmemesinin eşinin

babasının vefatından kaynaklandığı, geçerli bir mazereti olan davacının bu mazereti

nedeniyle işe başladığı tarihte izin talebinde bulunduğu, ayrıca 657

sayılı Kanun'un 104. maddesinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan ve 13.02.2011

tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle; memurların kendisinin veya

eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin

verileceği düzenlemesinin getirildiği görülmektedir.

Bu durumda; geçerli bir mazereti nedeniyle işe gidemediği ve işe başladığı

tarihte mazeretini de belirtmek suretiyle izin talebinde bulunduğu açık olan

davacının, 657 sayılı Kanun'un 104. maddesinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan

ve 13.02.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle lehine yapılan

düzenleme de göz önününe alındığında, mazeretsiz olarak 5 gün boyunca işe gitmediğinden

bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının

(D) bendinin (b) alt bendi uyarınca ve bir alt ceza uygulanarak 1/30 oranında

aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka

uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 18/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.