Diyanet: Memurun kurum elektriği kullanıp çay yapması caiz değil

Diyanet: Memurun kurum elektriği kullanıp çay yapması caiz değil

Diyanet: Memurun kurum elektriği kullanıp çay yapması caiz değil

Diyanet: Memurun kurum elektriği kullanıp çay yapması caiz değil 

DİYANET CEVABI

Sorunuzun bir takım yönleri bulunmaktadır:

1. Devlet dairelerinde işçi ya da memur olarak girenler, devletle (kamuyla)

kendileri arasında veya özel sektörde herhangi bir iş yerinde çalışanlar yapılan

bir akit gereği iş ve hizmet üretip, karşılığında, maaş/ücret almaktadırlar.

Çalıştığınız yerde kullanılan elektrik bir kamu malı olduğu için -çay içmek

vb. gibi- özel ihtiyaçlar için kullanılmamalıdır. Kamu malı olan elektrik kamuya

hizmet üretme dışında özel ve şahsi ihtiyaçlar için bir şekilde kullanılmışsa,

kullanılan elektriğin bedelinin devlete ödenmesi uygun olur.

2. Devletin sağlamış olduğu internetten şahsi olarak kullanmanın boyutu hakkında

detaylı bir bilgi olmadığı için, -söz gelimi kişisel anlamda internet üzerinden

ticaret yapmak vb.) şu genel hususların paylaşılmasında fayda görülmektedir:

Dinimizde insanların kamu/kul haklarına saygılı olması emredilmektedir. Bunun

yanında kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen affetmedikçe, kimse tarafından

affedilemeyeceği belirtilmiştir. Memurlar devletle kendileri arasında yapılan

bir akit gereği iş ve hizmet üretip, karşılığında, maaş/ücret almaktadırlar.

Bu itibarla, verilen görevleri hakkıyla yapıp kamu görevini dürüstlükle gerçekleştirmeleri

gerekir. Buna göre memur yasal çerçevede kalarak başkasının hakkını tecavüze

mahal vermemelidir.

Bunun dışında memurun işini aksatmamak ve vaktinde yapmak kaydıyla bilgisayar

ve internetten güncel haberlere bakması, ihtiyaç halinde resmi dairede telefonunu

şarz etmesi gibi hususlar umumi izin verilen şeylerden sayılır. Kağıt ve kırtasiye

malzemeleri gibi maddeleri ise kişinin özel hizmetinde kullanması caiz olmaz.

Buna göre ilgili kuruluştaki yetkililer su, telefon, bilgisayar, internet vb.

araçlardan sınırlı veya sınırsız şekilde kullanılmasına izin veriyorlarsa veyaiş anlaşmasında varsa, bunların belirlenen ölçüler içerisinde kullanılmasında

dinen bir sakınca yoktur. Zira kurumlarca belirlenmiş özel kurallar vardır.

Bu kurumlarda çalışan bireylerinde belirlenmiş olan bu kurallar çerçevesinde

hareket etmesi zorunludur.

Şayet sözkonusu kurumun en üst yetkili amiri, çalışanlarının bu tarz ihtiyaçlarını

karşılanması için bilgisayar ve internet ve benzeri şeylerin kullanılmasına

müsade ediyorsa; bu helaldır. Aksi halde kullanılmış olanların takdiri bedelinin

kurumunun temizlik, kırtasiye vb. gibi zorunlu ihtiyaçlarına katkıda bulunmak

suretiyle telafi edilmesi ya da söz konusu harcama bedelinin mal müdürlüklerine

bağış olarak verilmesi yerinde olur.

İnternet kullanımı, veya genel internet bağlantısından faydalanma ilke ve esasları

kurumlar tarafından belirlenmiştir. İş ahlakı ve düzeni açısından bir memurun

kendi vazifesini yapması önceliklidir. Bunu yaptıktan sonra genel kültür ve

birikimini artırıcı, gündemle ilgili bilgilerini geliştirici surette internet

imkanından yararlanmasında sakınca olmaz. Bu konuda önemli olan memurun internette

gereksiz, faydasız ve hatta zararlı içeriklerle meşgul olmaması, genel anlamda

faydalı, destekleyici ve geliştirici içeriklere yönelmiş olmasıdır.

Bu konuda herhangi bir sözleşme ve belirlemenin olmadığı durumlarda örfe göre

hareket etmek gerekir. Buna göre örfe uygun olarak, aşırıya kaçmadan ihtiyacı

giderecek kadar kullanmakta bir sakınca yoktur.

İhtiyaçtan fazla ve örfe uygun olmayan davranışlar ise caiz olmaz. Çünkü devlete

ait mallar topluma aittir. Bunların usulsüz olarak kullanılması veya zimmete

geçirilmesi ise haramdır. Bu malların usulsüz kullanılması durumunda, hakkın

iade edilmesi gerekir. Aynı yere iadesi mümkün değilse, yine devlete ait ve

bütün halka hizmet veren genel bir yardım kuruluşuna verilmesi ve tövbe edilmesi

uygun olur.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu Soru Cevaplandırma Platformu
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması