Ek Ders Ücretleri Yattı Mı? Ek Ders Ücretleri Neden Gecikmeli Yatar? Ek Ders Ücretlerinde Son Durum! Ek Ders Ücretleri Zamlı Mı Yatacak?

Ek ders ücretleri ne kadar oldu ? Saat başı ek ders ücretleri 2016'da ne kadar oldu ? Kamu görevlilerinin geneline ilişkin 2016-2017

Ek Ders Ücretleri Yattı Mı? Ek Ders Ücretleri Neden Gecikmeli Yatar? Ek Ders Ücretlerinde Son Durum! Ek Ders Ücretleri Zamlı Mı Yatacak?
25 Haziran 2016 Cumartesi 00:12

Milyonlarca öğretmen her ayın 1'inden itibaren bir önceki ayın ek ders ücretlerini almaya başlar. Ek ders ücreti her öğretmenin haftalık 15 saat ders dışında girdiği derslerin, sosyal kulüp çalışmalarının ve sınıf rehberlik faaliyetlerinin ücretidir. Öğretmenler girdiği ek derslerden kanunun ilgili maddelerine göre Ek ders ücretleri almaktadır. 2016 yılında ise bu ücretlere belli bir miktarda zam geldi. Saat başı öğretmenler için ek ders ücretlerine zam geldi. İşte detaylar.

Kendilerine ders görevi verilen kamu görevlilerine ders saati başına ücret ödenmesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili döneme ait Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde mümkün olmaktadır.Ek ders karşılığı saat başı ödenecek ücretin brüt miktarı, ilgili personelin gördüğü ek ders görevi için belirlenmiş olan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Brüt ek ders ücretinden, gelir vergisi ile damga vergisi kesilmek suretiyle de net ek ders ücretine ulaşılmaktadır. 

Ek ders ücretleri, 657'nin 176. maddesine göre ödenmektedir. Bu madde şu şekildedir: "Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

DEĞERLENDİRME

1- Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

2016 Ocak Hafta Sonu Takviye Kurs Öğretmen yüksek lisans veya doktora yapmışsa

Maaş katsayısı: 0,088817

Gündüz: 140 Brüt: 12,43

%15 Gelir Vergisi: 1,86

Damga vergisi: 0,09

Net: 10,48 Net: 20,96 TL Y. Lisans için Net: 11,00

Doktora için Net: 12,05

Gece: 150 Brüt: 13,32

%15 Gelir Vergisi: 1,99

Damga vergisi: 0,10

Net: 11,23 Net: 22,46 TL Y. Lisans için Net: 11,79

Doktora için Net: 12,92

- Net için yapılan hesaplamada, vergi oranı yüzde 15 alınmıştır. Ancak öğretmenler, Temmuz gibi üst vergi dilimi olan %20'ye girmektedir. Ayrıca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı.

- Özel eğitimde bu ücretler yüzde 25 artırımlı ödenecek

- Hafta sonu takviye kurslarında bu ücretler iki katı olarak ödenmektedir.

- Öğretmen yüksek lisans yapmış ise bu ücret yüzde 5, doktora yapmış ise yüzde 15 artırımlı ödenmektedir.

Öğretmenler girdiği ek derslerden kanunun ilgili maddelerine göre Ek ders ücretleri almaktadır. 2016 yılında ise bu ücretlere belli bir miktarda zam geldi. Saat başı öğretmenler için ek ders ücretlerine zam geldi.  

Ek ders ücretleri, 657'nin 176. maddesine göre ödenmektedir. Bu madde şu şekildedir:

"Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Ek ders ücretlerine ilişkin bir diğer mevzuatta 2014-2015 yılı toplu sözleşmeleridir. (Ki aynı hüküm 2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alıyor) Buradaki hüküm şu şekildedir:

"Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir"

 

..................................... VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:a) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 05/01/2016 tarihli ve 55308 sayılı yazısı. b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2016 tarihli ve 3175212 sayılı yazımız.

e) MEB İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü'nün 07/04/2016 tarih ve 3972657 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri 2015-2016 eğitim öğretim yılı öğrenci seçiminde 1.2.3. ve 4.sınıflarda birinci aşama değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Birinci aşama değerlendirmeleri sonucunda genel zihinsel yetenek alanında zeka testi uygulamalanna katılmaya hak kazanan öğrencilere, test uygulama sertifikası bulunan öğretmenlerimiz tarafından WNV ve KBİT-2 testi yapılmaktadır.

İllerimizden gelen talepler doğrultusunda 1.2.3.ve 4.sınıf öğrencilerinin bireysel değerlendirme WNV-KBİT-2 uygulamalarında, uygulayıcılara ek ders ücreti ödenip ödenmemesi ile ilgili tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenmiş, ilgi (e) yazı ile tarafımıza bilgi verilmiştir.

Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci seçiminde 1.2.3 ve 4.sınıf öğrencilerine uygulanan bireysel değerlendirmelerde ilgi (e) yazı doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Celil GÜNGÖR

Bakan a.

Genel Müdür

Buna göre 2016 ek ders ücretleri ne kadar? 

2016 yılı memur maaş zammı ve katsayı değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri de zamlanmış oldu. Devlet memuru kanununun 176. maddesinde ek ders ücreti ödenmesiyle ilgili açıklama mevcuttur. Ek ders ücretleri memur maaş zamlarına endekslidir. Yalnız başına ek ders için ayrı bir yönetmelik hazırlanmadıkça ya da bakanlar kurulu kararı olmadıkça ekstra zam yapılamaz. Ek derslerle ilgili en önemli sorunlardan birisi de ek ders ücretlerinin görev ve görevlilere dağıtımıdır. 

Ek ders ücretleri, 657'nin 176. maddesine göre ödenmektedir. Bu madde şu şekildedir: "Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. Öğretmenlerin 2016 Zamlı Ek Ders Ücretleri Ne Kadar Oldu? 

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmede öğretmenlerin beklentilerinden biri olan ek ders ücretlerinin zam oranları yer almaktaydı.2016 yılının girmesiyle öğretmenler beklentilerinin karşılanması konusunda beklemeye geçti.Öğretmenler ek ders ücretlerin artmasıyla mali açıdan rahatlayacağı konusunda hemfikir ek ders ücretlerinin 2016 yılında ne kadar ne zaman maaşlara yansıyacağı konusunda tüm detaylar haberimizde...

2016 yılı memurların toplu sözleşme ile elde ettiği memur maaş zammı aynı zamanda ek ders ücretlerine de yansıdı. Öğretmen nöbetlerine de ek ders uygulaması gelmesiyle birlikte öğretmenlerin cebine daha fazla ücret girecek. Bu durumda 2016 yılı ek ders ücretlerinin zamlı hali öğretmenler için daha önemli bir hale geldi. Ek ders hesaplamaları 2016 memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Aşağıda verdiğimiz tabloda ek ders ücretleri ile ilgili 2016 yılı zamlı ek ders ücretini bulabileceksiniz. 

 

Öğretmenlerin 2016 Zamlı Ek Ders Ücretleri Ne Kadar Oldu? 2016 Ek Ders Ücretleri Ne Kadar? 

2016 Ek ders miktarının ne kadar olduğunu öğrenmek için yazımıza göz atın.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Ek ders ücretlerine ilişkin bir diğer mevzuatta 2014-2015 yılı toplu sözleşmeleridir. (Ki aynı hüküm 2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alıyor) Buradaki hüküm şu şekildedir:

"Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir"

 

DEĞERLENDİRME

1- Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damgaz vergisi kesilmektedir.

- Net için yapılan hesaplamada, vergi oranı yüzde 15 alınmıştır. Ancak öğretmenler, Temmuz gibi üst vergi dilimi olan %20'ye girmektedir. Ayrıca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı.

- Özel eğitimde bu ücretler yüzde 15 artırımlı ödenecek

- Hafta sonu takviye kurslarında bu ücretler iki katı olarak ödenecek.

Öğretmen yüksek lisans yapmış ise bu ücret yüzde 5, doktora yapmış ise yüzde 15 artırımlı ödenecek.

Öğretmen ek ders ücreti (2016 yılı ilk altı ayında)

Aşağıdaki tabloda, ek ders görevi verilen öğretmenlerin saat başı ek ders ücretinin 2016 yılı ilk altı ayındaki net miktarlarına yer verilmiştir..

Zaman

Dersi veren

Ek ders ücretinin net miktarı*

Dersin verildiği yer

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında

Özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri

Destekleme ve yetiştirme kurslarında

Hafta içi gündüz

Öğretmen

10,47 TL

13,09 TL

20,95 TL

Yüksek lisans yapmış öğretmen

11,00 TL

13,75 TL

22,00 TL

Doktora yapmış öğretmen

12,05 TL

15,06 TL

24,09 TL

Gece, hafta sonu ve tatillerde

Öğretmen

11,22 TL

14,03 TL

22,45 TL

Yüksek lisans yapmış öğretmen

11,78 TL

14,73 TL

23,57 TL

Doktora yapmış öğretmen

12,91 TL

16,13 TL

25,81 TL

*Ek ders ücreti hesabı yapılırken, ilgili personel hakkında %15 oranında Gelir Vergisi uygulanmıştır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.