Erdoğan: 657 memur yasası değişmeli, 12 yıl şartı kalkmalı

Erdoğan: 657 memur yasası değişmeli, 12 yıl şartı kalkmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen A Haber,

ATV ortak yayınındaki "Gençlerle Büyük Buluşma" programında, üniversite

öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

657 SAYILI YASA DEĞİŞMELİ

Erdoğan şunları söyledi;

Benim burada bir tezim var. 657 sayılı özellikle bu istihdam politikasının

değişmesi lazım. Nedir bu? Mesela 12 yıl dolmadan birisi müsteşar olamaz. Bu

yanlış bir şey, bunun değişmesi lazım. Temenni ederim ki o dönemde parlamento

içinde bir mutabakat, bir uzlaşma sağlanır da bunlar da kalkar. Mesele yıl değildir,

mesele hem bilgidir hem de o bilgiyi iyi yönetmek dedim ya, odur. Şimdi bugün

özel sektöre bakın. Özel sektörün içerisinde 25 yaşında bir gencin ama iyi yetişmiş

bir gencin, 30 yaşında bir gencin ama iyi yetişmiş bir gencin bakıyorsunuz 5

milyar dolar, 10 milyar dolarlık bir şirketi babası ona veriyor, o yönetiyor.

Bütün mesele nedir? O kabiliyetin olmasıdır. O kabiliyeti yakaladığınız

saman zaten alır, işi götürürsünüz. Türkiye'de de biz artık bunu yakalamamız

lazım.Yani illa böyle 12 yıl çalışsın, ondan sonra müsteşar olsun, yok. Bir

defa akıl yaşta değil baştadır. Buna bakacağız biz. İnşallah sizler de bu yasayı

değiştirmek suretiyle bir adım atılırsa ki bu tabi Anayasal bir umde olduğu

için değiştirmek mümkün olmuyor. İnşallah bununla birlikte daha dinamik, çok

daha güçlü, hem parlamento, çünkü 18-25'de zaten güçlü bir parlamento geliyor

ama devletin kademelerinde de çok daha güçlü bir ekibin oluşturulması, kadroların

oluşturulması inanıyorum ki gençliğimizin önünü de açacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KALDIRILMASINI İSTEDİĞİ MADDE NE DİYOR

Cumhurbaşkanının atıfta bulunduğu madde, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi.

Bu maddeye göre, ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olan kadrolar için 12 yıl

hizmet şartı aranmaktadır.İŞTE O MADDE

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık

Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına,

derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha

aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar

için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için

en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az

süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin

hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci

maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı

Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde,

kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta

ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten

sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin;

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar

ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan

kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar

için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

DAHA ÖNCE BİR DÜZENLEME MECLİSE SEVK EDİLMİŞ ANCAK ÇIKMAMIŞTI

2013 yılında, 12 yıl hizmet şartını 5 yıla indiren bir düzenleme, Ak Parti

hükümeti tarafından Meclise sevk edilmiştir. Ancak daha sonra bu tasarı yine

Ak Parti tarafından geri çekilmişti. İşte bu tasarının detayları.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2017, 17:25YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması