FETÖ'den 6 yıl 4 ay hapis cezası alanın durumu

FETÖ'den veya adli diğer suçlardan dolayı ceza alanlar, ne kadar hapis yatacak.

FETÖ'den 6 yıl 4 ay hapis cezası alanın durumu

FETÖ'den veya diğer adli suçlardan dolayı hapis cezası alanlar, en son yasal

düzenlemere göre kaç yıl hapis yatacak.

OHAL döneminde çıkarılan 671 sayılı KHK'yla önemli düzenlemeler yapıldı. Ancak

yeni yasa, infaz kanununda geçici bir düzenleme olup, zamanla sınırlama getirmiştir

ve kanunu doğrudan değiştirmemiştir. Kanuna geçici maddeyle eklenen hükümler

iki düzenleme getirmiştir ve yaklaşık 38 bin kişinin tahliyesini sağlamıştır.

671 Sayılı KHK İle Kanundaki Yeni Düzenlemeler

-Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A'daki

koşullu salıverilmeye dair "bir yıl", "iki yıla"

çıkarıldı.

Buna göre; koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli

hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli

serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle,

bir yıl erken tahliye olacaklardır.

İkinci düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun

107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir.

107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahküm edilmiş

olanlar, cezalarının "üçte ikisini" infaz kurumunda çekmeleri halinde

koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK'da yapılan düzenlemeyle "üçte

ikilik(2/3)"oran, "yarısına (1/2)"ye indirilmektedir.

Kanundan Kimler Faydalanır?

Kanun 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsamaktadır. Burada esas olan

suçun işlendiği tarihtir. Suç 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenip bu tarihten

sonra kesinleşse dahi mahkumlar yeni düzenlemeden faydalanabilecektir; ama 1

Temmuz 2016'dan sonra işlenen suçlar bu kanunun kapsamına dahil değildir onlar

hakkında mevcut ceza infaz rejimi uygulanacaktır.

BU SUÇLARI İŞLEYENLER, İKİ DÜZENLEMEDEN DE YARARLANAMAYACAK?

Ayrıca Aşağıdaki suçları işleyen hükümlüler 671 sayılı KHK hükümlerinden yararlanamaz

ve onlar hakkında da mevcut infaz kanunundaki hükümler uygulanacaktır.

*Kasten adam öldürme suçu (madde 81,82),

*Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini

savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama,

*Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105),

*Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar:

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188),

*Devletin güvenliğine karşı suçlar (örgüt üyeliği suçu dahil ),

*Anayasal düzene karşı suçlar,

*Milli savunmaya karşı suçlar,

*Devlet sırlarına karşı suçlar,

*TMK (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamına giren suçlar,

*Örgütlü tüm suçlar

*Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler (infazı yananlar) aynı hüküm

nedeniyle,

*Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereği

bankacılık zimmeti suçu,

*Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar,

*Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Bu düzenlemeye göre, FETÖ suçları, silahlı terör örgütüne üye olmaya dair olduğu

için FETÖ'den hüküm giyenler, iyileştirilen koşullu salıverme hükümlerinden

yararlanamayacaktır.

KANUNUN UYGULAMASI

Denetimli Serbestlikle İlgili Değişiklik (105/A daki değişiklik)

Hükümlünün denetimli serbestlik müessesesinden yararlanabilmesi için şartlı

tahliyesine bir yıl kalmış olması gerekmekteydi. Değişiklikle birlikte şartlı

tahliyesine 1 yıl kalan kişiler denetimli serbestlikten faydalanabilecektir.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Hapis cezasına alternatif olabilecek nitelikte bir ceza infaz yöntemidir.

Denetimli serbestlik hukukumuzda, kişinin işlemiş olduğu bir suç hasebi ile

ceza evine girmesi yerine cezasını toplumun içinde ve gözetiminde çekmesi anlamına

gelmektedir. Kişi bu müessese kapsamında şarta bağlı olarak salıverilmekte

ve kendisine yükümlülükler getirilmektedir.

Kanunumuzda en çok uygulanan denetimli serbestlik çeşitleri kısaca şunlardan

ibarettir.

*Ev Hapsi

*Herhangi Bir Yükümlülük Belirlenmeden Sadece Denetimli Olarak Geçirilmesi Kararı*Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma

*Denetimli Serbestlik Meslek Edindirme Kursları

*Eğitim Kurumuna Devam Etme Kararı

*Belirli Bir Yere Gitme ya da Gitmeme Yönünden Verilen Denetimli Serbestlik

Kararı

*Belirli Bir Mesleği veya Sanatı Yapmanın Yasaklanması Kararı

*Ehliyete ve Ruhsata El Koyma Kararı

*Bir Başkasının Gözetimi Altında Ücretli Olarak Çalıştırılma Kararı

*Koşullu Salıverilen Hükümlü Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararı

*On Sekiz Yaşında Küçükler İçin Barınma İmkanı Verilen Bir Eğitime Tabi Tutulması

Kararı

*Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararı

Netice itibariyle koşullu salıverilme tarihine 2 yıl kalan hükümlü talebi

halinde infazını iyi halli geçirmiş olması şartıyla şartlı tahliye suresine

kadar olan zaman dilimini hapis dışında yukarıda zikredilen infaz rejimiyle

geçirebilecektir

Koşullu Salıverilmeye İlişkin Değişiklik (107. Madde)

Daha önceden hükümlüler cezalarının 2/3 ünü çektiklerinde koşullu salıverilmeden

faydalanabilmekteydi değişiklikle birlikte hükümlüler cezalarının yarısını

çektiğinde koşullu salıverilmeden faydalanabilecektir.

Siyasi suçlar ve örgütlü suçlardan hapis cezası alan iyi halli hükümlüler,

cezalarının 3/4'ünü iyi halli olarak cezaevinde geçirerek koşullu salıverme

hükümlerinden yararlanabilirler. Bu konuda suçun işlendiği tarih önemli olmaksızın

bir değişiklik yapılmamıştır.

Koşullu Salıverilme Nedir?

Koşullu salıverilme (şartlı tahliye), cezasının bir kısmı cezaevinde infaz

edilen "iyi halli" hükümlünün, cezasının kalan kısmını dışarda

toplum içinde belli şartlara uyarak geçirmesini sağlayan bir cezanın infazı

kurumudur. Hükümlü şartlı tahliyeyle birlikte cezasını infaz kurumunda değil

toplum içinde infaz hakimliğinin de belirttiği yükümlülüklere uyarak çekmektedir.

Hükümlü, tahliye edildikten sonra denetim süresi içinde hapis cezası gerektiren

kasıtlı bir suç işlerse veya yükümlülüklerine uymamakta ısrar ederse koşullu

salıverilmenin geri alınmasına karar verilir.

BİR KAÇ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Şimdi kanunun uygulamasını örnekleyelim.

Kanun kapsamında kalmak şartıyla 4 yıl ceza alan bir hükümlü 2. yılında

şartlı tahliyeden faydalanabilmektedir. (107. Maddedeki değişiklik ile 1/2'

e indirilmişti.) Ayrıca şartlı tahliye tarihinden 2 yıl önce de hükümlü talebi

halinde denetimli serbestlikten faydalanabilecektir. ( 105/A'daki değişiklik

gereğince )

Bu durumda hükümlü sadece kapalı cezaevinde en fazla 3 gün "iyi halli"

kaldıktan sonra açık cezaevine geçecektir. Açık cezaevine geçen hükümlü

denetimli serbestlik kanunu uygulanarak koşullu tahliye edilecektir.

Sonuç itibariyle 4 yıl ceza alan bir hükümlü 3 gün yatmış olmaktadır.

FETÖ'DEN CEZA ALANIN DURUMU

Diyelim ki FETÖ üyesi bir hükümlü 6 yıl 4 ay ceza aldı. Terör suçları KHK

kapsamında olmadığından onlar hakkında infaz kanunun mevcut hükümleri uygulanır.

Şöyle ki;

Terör örgütü üyeleri cezalarının 3\4'unu çektiğinde koşullu salıverilmeden

faydalanır. Ayrıca 105\A gereğince de koşullu salıverilme tarihinden önceki

1 yılda da denetimli serbestlikten faydalanır.

Bu durumda 6 yıl 4 ay 76 ay eder. 76 ayın 3/4'ü 57 ay eder ki bu onun koşullu

salıverilme için yatacağı hapistir. Ayrıca 1 yıl (12 ay ) da denetimli serbestlik

uygulandığında 47 ay yatar hapis cezası kalır.

Sonuç itibariyle 6 yıl 4 ay ceza alan bir fetö üyesi 4 yıl 5 ay hapis cezası

yatacaktır. Bu tarihten sonra denetimli serbestlikten faydalanacaktır.

Adli Para Cezaları

Adli para cezasına mahkum olanlar, her halükarda adli para cezasını ödemek zorundadırlar,

hiçbir şekilde 671 sayılı KHK'de düzenlenen koşullu salıverilme ve denetimli

serbestlik hükümlerinden yararlanamazlar.

Denetimli Serbestlik Almak Memurluğa Engel Mi?

Denetimli serbestliğin memuriyete engel olup olmadığı hususunda önemli olan

almış alınan cezanın ve işlenen suçun memurluğa engel bir suçtan kaynaklanıp

kaynaklanmadığıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 48/A/5'te bu suçlar

ve cezalar sayılmıştır. Şayet sizin denetimli serbestlik aldığınız suç ve cezası,

bu suçlar ve cezalar arasında değil ise memur olmanıza engel bir durum teşkil

etmeyecektir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması