İhraç kararına karşı yargıya başvuranlar için yeni düzenleme

İhraç kararına karşı yargıya başvuranlar için yeni düzenleme

690 sayılı KHK'da, bugüne kadar yayımlanan ihraç kararlarına karşı yargı yoluna

başvuranlar için önemli bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, şuana kadar açılan davalar hakkında,

1- Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek.

2- Yapılan masraflar, davayı açanın üzerine bırakılacak.

3- Vekalat ücretine hükmedilmeyecek

6- Bu dosyalar yeni bir başvuru şartı aranmaksızın, mahkemeler tarafından OHAL

komisyonuna aktarılacak.

İŞTE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYE DAİR HÜKÜMLER

MADDE 56 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesininüçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına

ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden

kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni

bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir."

MADDE 57 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Komisyona intikal ettirilecek başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda

bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan

başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili

kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir."

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2017, 20:08YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması