İşletmelerdeki Koordinatörlük Görevi Ek Ders Ücretinden Sayılacak

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak işletmelerde meslek eğitimi kapsamında verilen eğitimin ders yükünden

İşletmelerdeki Koordinatörlük Görevi Ek Ders Ücretinden Sayılacak

Bunun üzerine Bakanlık, daha önceki uygulamasından vazgeçerek, söz konusu görevler karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini duyurdu.Bazı sendikalar taralından, 03.07.2017 tarihli ve 30113 sasılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders se Ek Derv Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın l’inci ve 5'inci maddelerinin iptali se yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan idari davalar sonucunda Danışta) Onbirinci Dairesince söz konusu hükümlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir

Bilindiği gibi 2577 say ıh İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinde: Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve idare mahkemelerinin esasa se yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmese mecbur olduğu ve bu sürenin hiçbir şekilde kararın idarese tebliğinden itibaren 30 günü geçemeyeceği; 52‘nci maddesinin birinci fıkrasında ise; temyiz seya istinaf yoluna başvurulmuş olmasının, hâkim, mahkeme seya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması