Kamu Denetçiliği Kurumu Şube Müdürlerinin Yaşadığı Ücret Adaletsizliği Hakkında Ne Karar Verdi?

Kamu Denetçiliği Kurumu yönetici olarak görev yapan ve maiyetinde çalıştırdığı uzman istatistikçi mühendis gibi personelden düşük

Kamu Denetçiliği Kurumu Şube Müdürlerinin Yaşadığı Ücret Adaletsizliği Hakkında Ne Karar Verdi?

Emrindeki personelden düşük ücret

Şikayetçi başvurusunda, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun kapsamında yönetici olarak görev yapan ve maiyetinde çalıştırdığı uzman, istatistikçi, mühendis gibi personelden düşük ücret alan Şube Müdürlerinin, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucu maruz kaldıkları ücret adaletsizliğinin ve bu personellerle aralarında oluşan ek gösterge, tazminat gibi farklılıkların giderilmesini ve şube müdürleri aleyhinde oluşan ücret adaletsizliğinin telafi edilmesi için, aylıklarının 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanmasını ve makam ve görev tazminatı verilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep etmişti.

Maliye Bakanlığı ve DPB'nin cevabıKuruma daha önce yapılan başvurunun Başbakanlığa gönderildiği, Başbakanlığın başvuruyu Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına yönlendirdiği; Maliye Bakanlığı’nın yazısında, “…talebiniz, ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklik çalışmaları göz önünde bulundurulmak üzere, bu konuya ilişkin notlarımız arasına alınmıştır...” şeklinde cevap verdiği, Devlet Personel Başkanlığı’nın yazısında, “… kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları kanunla ve/veya toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmekte olup, bu haklarda değişiklik yapılması yasal düzenleme veya toplu sözleşme süreci çerçevesinde mümkün olabileceğinden, ilgi yazı ekinde belirtilen talep hakkında Başkanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır…” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru hakkında incelememe kararı alırken, kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yukarıdan beri anlatılan açıklamalar ile dosya kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, şikâyetçinin kendisine yönelik ilgili idare tarafından uygulanmış bir idari işlem, eylem, tutum ve davranış bulunmadığı, tek bir kişi ya da belirli bir grup hakkında bireysel nitelikte bir yürütme işlemi tesis edilmediği, aksine genel ve soyut bir kural getirilmiş olduğu, değerlendirilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih E.2011/141, K.2013/10 sayılı Kararında soyut bir kuralın gerçekte tek bir kişiyi ya da sınırlı sayıda kişiyi ilgilendiriyor olmasının onun genel ve soyut olma niteliğini ortadan kaldırmayacağını, bireysel bir işlemden söz edilebilmesi için somut olarak bir kişinin hukuki durumunda değişiklik yapan bir irade açıklamasının bulunması gerektiğini, somut bazı kişilerin hukuki durumunda değişiklik yapılmasına yönelik bir irade açıklamasında bulunulmaması halinde bireysel işlemin varlığından söz edilemeyeceğini, bazı kadrolarda görev yapan kişilerin hukuki durumlarını düzenlemenin sonucundan etkilenmiş olmasının bu durumu değiştirmeyeceği; soyut ve genel hukuki durumların (statülerin) en önemli özelliğinin daima değişebilmeleri ve bu değişikliğin herkese karşı geçerli olması olduğu, hukuk alanında meydana gelen ve hukuki statüde değişiklik yapan düzenlemelerin, eski düzenleme uyarınca statü kazanmış ve statüsü devam eden bireyleri de kapsayacağı, dolayısıyla nesnel hukuki durumların (statülerin) kazanılmış hak bahşetmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir.”

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması